Οι οργανώσεις παραγωγών το κλειδί της αποτελεσματικότητας του κλάδου οπωροκηπευτικών εν καιρώ COVID-19

Σε ακρόαση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της υπαίθρου αναδείχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα από το πρώτο κύμα της πανδημίας

Το γεγονός ότι ο τομέας των οπωροκηπευτικών αντιστάθηκε και προσαρμόστηκε στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες λόγω COVID-19 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στήριξη που δέχθηκε από τις οργανώσεις παραγωγών και, κυρίως των συνεταιρισμών, σύμφωνα με τον Luc Vanoirbeek, πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας «Οπωροκηπευτικών» των κεντρικών αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων της ΕΕ, Copa-Cogeca. Πρόκειται για ένα δεδομένο που πρέπει να αναγνωριστεί, να αναλυθεί και να δεχθεί περαιτέρω υποστήριξη, όπως τονίσθηκε σε πρόσφατη ακρόαση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Ως μέρος της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής αλυσίδας, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ο τομέας των οπωροκηπευτικών επιτέλεσε σημαντικό έργο κατά το πρώτο κύμα του νέου κορωνοϊού. Η αλυσίδα εφοδιασμού δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί και τα ράφια παρέμειναν γεμάτα. Από τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης ξεχωρίζουν η ικανότητα αντίδρασης του κλάδου, η μεγάλη προσπάθεια που έγινε επιτόπου και το ισχυρό αίσθημα ευθύνης που συνέβαλαν στην υψηλή απόδοση της αγοράς φρούτων και λαχανικών κατά τη διάρκεια των κρίσιμων αυτών μηνών.

Οι καλλιεργητές, καθώς και οι οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών που προετοιμάζουν, ταξινομούν, συσκευάζουν και παραδίδουν φρούτα και λαχανικά σε εμπόρους λιανικής, αντιστάθηκαν και ανέστρεψαν τις διαδοχικές δυσκολίες.

Ένα κεκτημένο που, όπως τονίστηκε, δεν πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένο. Οι οργανώσεις παραγωγών φρούτων και λαχανικών, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι συνεταιρισμοί, αντέδρασαν εφαρμόζοντας μέτρα πρόληψης των κινδύνων, πρωτόκολλα ασφαλείας και σχέδια έκτακτης ανάγκης σε χρόνο ρεκόρ για να εγγυηθούν την απρόσκοπτη συνέχεια και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας. Μέχρι σήμερα, προσαρμόζονται καθημερινά στις μεταβαλλόμενες και αβέβαιες συνθήκες και κανονισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Vanoirbeek, το μάθημα πολιτικής που πρέπει να αντληθεί από αυτό το πρώτο διάστημα συνύπαρξής μας με τις έκτακτες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης είναι σαφές: «Η ικανότητα αντίδρασης και η ανθεκτικότητα του τομέα των οπωροκηπευτικών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα συνεργασίας που τον διέπει.

Οι οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών που έχουν συσταθεί με την υποστήριξη της ΚΑΠ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της στήριξης στον κλάδο στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2020. Είναι καιρός να επενδύσουμε σε πολιτικές που ενθαρρύνουν και δίνουν προτεραιότητα στις προσπάθειες συγκέντρωσης περισσότερου εφοδιασμού, υπό τη μορφή συνεταιριστικών σχημάτων».

Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο κ. Vanoirbeek πιστεύει ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και με αρκετά μεγάλη επάρκεια, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για να διατηρήσει την ενιαία αγορά ανοιχτή, και έλαβε σχετικές αποφάσεις για να αποφευχθούν επιπλέον απειλές που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εποχικών αγρεργατών.