«Όχι» στην προτεινόμενη μέθοδο ανακύκλωσης συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

Tο θέμα της ανακύκλωσης των άδειων συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων τέθηκε στη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών και των υπευθύνων επιστημόνων των καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων στην Ηλεία, έπειτα από πρόσκληση του συλλόγου γεωπόνων ελεύθερων επαγγελματιών του νομού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και να γίνεται η ορθή συλλογή και διαχείρισή τους.

Ομόφωνη η αντίρρηση

Συζητήθηκαν διεξοδικά τόσο η πρόταση της εταιρείας CYCLOS, όπως αυτή εκφράστηκε στο σεμινάριο-ενημέρωση στις 14/02/2024, όσο και εναλλακτικές προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα.

Εκφράστηκε ομόφωνα η κάθετη αντίρρηση στον προτεινόμενο τρόπο ανακύκλωσης από την εταιρεία CYCLOS, που αφορά την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τον έλεγχο από τους υπεύθυνους επιστήμονες του σωστού ξεπλύματος, τη ζύγιση και την έκδοση πιστοποιητικού.

Η αντίρρηση έχει να κάνει τόσο με λόγους υγείας των ιδίων, των εργαζομένων και των πελατών όσο και των περιοίκων που υπάρχουν στα εν λόγω καταστήματα.

Επίσης, τονίστηκε η προθυμία όλων των παρευρισκομένων να συνεπικουρήσουν σε ένα διαφορετικό σύστημα ανακύκλωσης και αναλύθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης των παραγωγών, μοιράζοντας όλα εκείνα τα υλικά που είναι απαραίτητα, αλλά και της συνδιοργάνωσης μαζί με τον ΕΣΥΦ ή οποιονδήποτε άλλον φορέα ημερίδων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παραγωγών-χρηστών ΦΠΠ.

Άλλωστε, και στο άρθρο 35 ν.4036/2012 η νομοθεσία αναφέρει ότι, πέρα από τη συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική καταγραφή, οι γεωπόνοι είναι υπεύθυνοι να δίνουν οδηγίες στους πιστοποιημένους χρήστες γεωργικών φαρμάκων.