Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Βιολογικά – Στο επίκεντρο οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και η επιτόπια εφαρμογή τους

Το πέμπτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Βιολογικά θα διεξαχθεί στο Κάστρο Κίρχμπεργκ της Νότιας Γερμανίας από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η τοπική εφαρμογή της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα εξεταστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

Πώς μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς οι 17 στόχοι σε αγροτικές περιοχές μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή;

Τι δομικά στοιχεία προσφέρουν οι SDGs για τον περιφερειακό σχεδιασμό και πώς αυτό καταμετράται;

Ποιες είναι οι ευκαιρίες και η προστιθέμενη αξία της βιολογικής γεωργίας για την εφαρμογή των SDGs σε περιοχές του πλανήτη;

Πώς αναλαμβάνει η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της γερμανικής κυβέρνησης την πρακτική τοπική προσαρμογή της Ατζέντας 2030;

Τι δυνατότητες προσφέρουν οι κοινότητες ισχυρών γυναικών, η αναγεννητική αγροτική κουλτούρα και οι νέες προσεγγίσεις για τη φιλική προς το κλίμα γεωργία για την επιτόπια παγίωση των SDGs στην καθημερινή ζωή;

Εξέχοντες προσκεκλημένοι θα παράσχουν πληροφορίες και θα επιχειρήσουν να εξεύρουν λύσεις για τα παραπάνω θέματα.