Παγκόσμιο κατάλογο πιστοποιητών βιολογικών προϊόντων εγκαινίασε η IFOAM Organics

Παγκόσμιο κατάλογο πιστοποιητών βιολογικών προϊόντων εγκαινίασε η IFOAM Organics

Η πλατφόρμα που εγκαινίασε τον Δεκέμβριο το διεθνές τμήμα της IFOAM Organics International αφορά μία παγκόσμια βάση δεδομένων παροχής πληροφοριών για τρίτους φορείς πιστοποίησης. Επί της ουσίας, πρόκειται για έναν διεθνή κατάλογο πιστοποιητών βιολογικών προϊόντων, που παρέχει πληροφορίες ως προς τις χώρες όπου οι φορείς εδρεύουν και παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης ή/και επιθεώρησης, τις εγκρίσεις αγοράς που διαθέτουν, τη χρήση ιδιωτικών ετικετών κ.ά.

Ο νέος αυτός κατάλογος ενημερώνει επίσης για τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης, καθώς και αν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως έγκριση βιολογικών εισροών, πιστοποίηση υδατοκαλλιέργειας ή πιστοποίηση σε κάποιο διαπιστευμένο πρόγραμμα του IFOAM.

Στόχος αυτής της δωρεάν ουσιαστικά υπηρεσίας, που φιλοδοξεί να αυξήσει τη διαφάνεια στον τομέα, είναι να βοηθήσει εταιρείες, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας, συντονιστές έργων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να εντοπίσουν εύκολα πιστοποιητές που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.

«Αυτός ο παγκόσμιος, περιεκτικός κατάλογος είναι μια μοναδική υπηρεσία που παρέχει η IFOAM, καθώς η προκάτοχος εταιρεία, Grolink, τον έχει σταματήσει από το 2013», ανέφερε σε ανακοίνωση του Οργανισμού η Joelle Katto-Andrighetto, επικεφαλής Πολιτικής και Εγγυήσεων. Προηγουμένως, ο κατάλογος δημοσιευόταν ετησίως στο The Organic Standard (TOS) από το 2003 έως το 2013, ενώ το 2013 μεταβιβάστηκε στον Οργανισμό, που πλέον τον δημοσιεύει με περισσότερους από 100 πιστοποιητικούς οργανισμούς να εκπροσωπούνται ήδη σε αυτόν. Η πλατφόρμα που περιλαμβάνει ιδιωτικούς και δημόσιους πιστοποιητικούς οργανισμούς δεν περιλαμβάνει άλλα συστήματα πιστοποίησης όπως τα συμμετοχικά συστήματα εγγυήσεων (PGS), διευκρινίζει η IFOAM.

«Η παρουσία μας στον κατάλογο θα συμβάλει θετικά στο έργο μας, καθώς θα αναγνωριζόμαστε εύκολα σε αυτήν τη σημαντική βάση δεδομένων, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες από παραγωγούς και καταναλωτές παγκοσμίως», υποστηρίζει στο organic-market η Kiwa BCS Costa Rica Ltd. Εξίσου χρήσιμη θεωρείται η πλατφόρμα και για τον ιαπωνικό πιστοποιητικό φορέα Organic Certification Co. Ltd, καθώς, όπως αναφέρει, το υπουργείο της χώρας προάγει πιστοποιημένες διεθνώς εταιρείες, ενώ η τελευταία βλέπει νέες δυνατότητες σε εμπειρίες και ανταλλαγή γνώσεων με το να γίνει μέλος του διεθνώς αναγνωρίσιμου οργανισμού.