Παραγωγή ροδάκινων με 20% λιγότερους ψεκασμούς σε Πέλλα και Ημαθία

Την έγκαιρη προστασία από ασθένειες, όπως η φαιά σήψη και ο εξώασκος, με την παράλληλη αποφυγή περίπου του 20% των ψεκασμών για αυτές έχουν καταφέρει να πετύχουν παραγωγοί ροδάκινου στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας και συγκεκριμένα στον Συνεταιρισμό Επισκοπής Νάουσας. Αντίστοιχα, παραγωγοί του Συνεταιρισμού Καλυβίων Πέλλας αποφεύγουν περιττούς ψεκασμούς, προγραμματίζουν τα ποτίσματα των καλλιεργειών τους και καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία στον μέγιστο βαθμό.

Κοινός παρονομαστής και των δύο για την επίτευξη των παραπάνω είναι η ευφυής γεωργία και συγκεκριμένα το ερευνητικό έργο SmartPeach. «Πρόκειται για ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο που αφορά την εφαρμογή ενός συστήματος ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια της ροδακινιάς, στην περιοχή της Ημαθίας και Πέλλας. Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας NEUROPUBLIC, ενώ πολύτιμη είναι και η συμμετοχή των αγροτικών συνεταιρισμών Καλυβίων Πέλλας και Επισκοπής Νάουσας, λόγω της εμπειρίας και εξειδίκευσής τους στην παραγωγή ροδάκινων», αναφέρει στην «ΥΧ» η Παναγιώτα Λουκά, γεωπόνος και υπεύθυνη διαχείρισης έργων στη NEUROPUBLIC.

Με το έργο να φτάνει στο τέλος του, μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής, οι παραγωγοί έχουν λάβει το διάστημα αυτό συμβουλές άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην παράλληλη αύξηση του γεωργικού εισοδήματος και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, όπως εξηγεί η κα Λουκά, «έχει αναπτυχθεί μια πλήρης υποδομή ευφυούς γεωργίας (τηλεμετρικοί σταθμοί, αισθητήρες και παγίδες σύλληψης εντόμων), προκειμένου να έχουμε μία αδιάλειπτη απομακρυσμένη πρόσβαση σε μια σειρά ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, σχετικά με τις συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στην περιοχή, καθώς και σε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την κατάσταση υγείας των φυτών και το επίπεδο προσβολής από συγκεκριμένους εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες».

Ευφυής φυτοπροστασία

Στις στοχευμένες φυτοπροστατευτικές παρεμβάσεις, αποφεύγοντας την εμπειρική εφαρμογή τους, αναφέρεται η γεωπόνος του Συνεταιρισμού Επισκοπής Κατερίνα Δηνώρη, εξηγώντας στην «ΥΧ» ότι «με βάση τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από τους εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς και την έγκαιρη παροχή οδηγιών, κατέστη δυνατή σε μεγάλο ποσοστό η προστασία από ασθένειες, όπως η φαιά σήψη και ο εξώασκος». Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, τονίζει τη σαφή μείωση του κόστους παραγωγής στην καλλιέργεια ροδάκινων, καθώς «με την εφαρμογή οδηγιών, οι οποίες βασίστηκαν στη συλλογή στοιχείων μέσα από την υλοποίηση του έργου, προέκυψε η μείωση του κόστους παραγωγής στην καλλιέργεια ροδάκινων, η οποία αφορά την αποφυγή περίπου του 20% των ψεκασμών για την αντιμετώπιση της φαιάς σήψης και του εξώασκου και τη μείωση της συχνότητας αρδεύσεων των αγροτεμαχίων».

Εντύπωση προκαλεί, όπως επισημαίνει η ίδια, το γεγονός ότι «οι παραγωγοί αντέδρασαν θετικά στο αρχικό κάλεσμα για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, παρά το γεγονός ότι ήταν κάτι νέο για αυτούς και θα είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις και από τους ίδιους, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησής του». Η εφαρμογή του έργου αφορά δυνητικά μία συνολική έκταση 2.200 στρεμμάτων, που αντιστοιχεί στην περιοχή ελέγχου του Συνεταιρισμού Επισκοπής.

Πώληση προϊόντων σε καλύτερες τιμές

Στο αμείωτο ενδιαφέρον των παραγωγών για τη λήψη καλλιεργητικών συμβουλών, κυρίως τις χρονιές όπως η περσινή που υπήρξαν μεγάλες απώλειες στην παραγωγή των ροδάκινων εξαιτίας της επικράτησης ανοιξιάτικων παγετών στην περιοχή του Συνεταιρισμού Καλυβίων, αναφέρεται η γεωπόνος του.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει, «οι παραγωγοί έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για το έργο και τη λήψη συμβουλών, όσον αφορά την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία των χωραφιών τους. Θέλουν να γνωρίζουν πότε επικρατούν συνθήκες επικίνδυνες για την προσβολή από σημαντικές ασθένειες και εντομολογικούς εχθρούς και αποζητούν την κατάλληλη καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τη βέλτιστη αρδευτική δόση. Θεωρούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση ιδιαίτερα πρωτοποριακή, δεδομένου ότι παράγεται συμβουλή εξειδικευμένη στις μικροκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Επίσης, η παροχή συμβουλών φυτοπροστασίας έχει συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη πρόληψη προσβολής των καλλιεργειών από ασθένειες και εχθρούς. Στο SmartPeach, μέσω της παρακολούθησης των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των καταγραφών συλλήψεων των εντόμων στις ειδικές παγίδες, υπάρχει μία συνεχής αποτύπωση του επιπέδου κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την έκδοση συμβουλών φυτοπροστασίας κατά τις περιόδους υψηλού κινδύνου».

Εφαρμογή σε κάθε εκμετάλλευση ανεξαρτήτως μεγέθους

Όσον αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής, στον Συνεταιρισμό Καλυβίων, τονίζεται ότι «υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσης του κόστους παραγωγής στις καλλιέργειες των ροδάκινων, καθώς μέσω των συμβουλών που λαμβάνουν οι παραγωγοί αποφεύγουν περιττούς ψεκασμούς, προγραμματίζουν τα ποτίσματα των καλλιεργειών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία στον μέγιστο βαθμό.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, καθώς αυξάνεται η παραγωγή και τα προϊόντα δύνανται να πωληθούν σε καλύτερες τιμές λόγω βελτιωμένης ποιότητας». Αξίζει, όμως, να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τον συνεταιρισμό, «η προτεινόμενη λύση ευφυούς γεωργίας μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε παραγωγό ανεξαρτήτως μεγέθους κλήρου, αλλά και σε κάθε συλλογική οντότητα, όπως οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις παραγωγών, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από τον πολυκερματισμό της γης.

Αυτό είναι εφικτό, καθώς η εγκατάσταση της τεχνολογικής υποδομής γίνεται κατόπιν ζωνοποίησης με βάση τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στην κάθε περιοχή-στόχο και οι καλλιεργητικές συμβουλές που εκδίδονται αφορούν όλα τα αγροτεμάχια, τα οποία βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης ζώνης».

Επόμενα βήματα

Άμεση προτεραιότητα όσων συμμετέχουν στο έργο είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να γίνουν ευρύτερα αντιληπτά τα οφέλη και η αξία της ευφυούς γεωργίας. «Είμαστε βέβαιοι ότι, όταν οι παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής γίνουν κοινωνοί αυτών, θα ζητήσουν οι ίδιοι να επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών σε γειτνιάζουσες εδαφοκλιματικές ζώνες, προκειμένου να καλύψει και τα δικά τους αγροτεμάχια, κάτι το οποίο θα χαρούμε να υλοποιήσουμε», καταλήγει η κα Λουκά.