Παραγωγή 300 εκατ. τόνων περισσότερων τροφίμων με την ευφυή γεωργία

smart-farming-georgia-akriveias
-Διαφήμιση-

Μερικές από τις αναδυόμενες τεχνολογίες, που μπορούν να αλλάξουν τον αγροδιατροφικό τομέα αυξάνοντας τη βιωσιμότητά του, παρουσιάζει σε έκθεσή του το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών στο χωράφι μπορεί να καταστήσει βιώσιμη τη χρήση του νερού, να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου και τη σπατάλη τροφίμων, αυξάνοντας παράλληλα το αγροτικό εισόδημα. Η έκθεση υπογραμμίζει τα σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την ευρεία υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο χωράφι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, τη στιγμή που οι επενδύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τη χρήση νέων τεχνολογιών έχουν ξεπεράσει τα 145 δισ. δολάρια τα τελευταία οκτώ χρόνια, στον αγροδιατροφικό τομέα ο αριθμός αυτός φτάνει μόλις τα 14 δισ. δολάρια. Σκοπός, λοιπόν, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είναι να αναδείξει τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, δίνοντας ώθηση στους φορείς χρηματοδότησης να εστιάσουν σε αυτές. Η έκθεση επικεντρώνεται στη χρήση της καινοτομίας στα συστήματα τροφίμων, αναγνωρίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες που θα ευνοούν τις μικρές εκμεταλλεύσεις, να δημιουργηθούν νέες και τολμηρές πολιτικές, να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων, να επηρεαστούν θετικά οι καταναλωτικές συμπεριφορές και να προωθηθεί η συνεργασία.

3 τεχνολογίες που θα συμβάλουν στην αλλαγή του αγροδιατροφικού συστήματος

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μέσω μια αναλυτικής διαδικασίας και έρευνας εκμεταλλεύσεων παγκοσμίως που χρησιμοποιούν διάφορα είδη τεχνολογιών, κατέληξε σε καινοτομίες που θα μπορούσαν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα οφέλη μερικών από αυτές σε αριθμούς.

1Ευφυής Γεωργία

Τα επόμενα χρόνια, η ευφυής γεωργία θα μπορούσε να ωφελήσει 80-150 εκατομμύρια αγρότες να παράγουν με ακρίβεια και μειωμένο κόστος. Συγκεκριμένα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υπολογίζει πως ο αγροτικός τομέας θα είναι σε θέση να παράγει 100-300 εκατ. τόνους περισσότερα προϊόντα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής από 40 έως 100 δισ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, η χρήση νερού μπορεί να μειωθεί κατά 50-180 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Τα αποτελέσματα αυτά εξαρτώνται από το γεγονός ότι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τηλεπισκόπησης, όπως οι δορυφορικές εικόνες και οι μετεωρολογικοί σταθμοί στο χωράφι, με την επιφύλαξη πως οι εταιρείες θα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα κάθε αγρότη.

2Κινητές τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες που προσφέρονται μέσω κινητών τηλεφώνων επιτρέπουν στους αγρότες να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και τη διαθεσιμότητα σπόρων, αλλά και όλων των υπόλοιπων εισροών, να λαμβάνουν καλύτερα τις καιρικές προβλέψεις, αλλά και να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν για τις καλλιέργειές τους.

Εάν μέχρι το 2013 αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας περίπου 275-350 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις περίπου, θα μπορούσαν να παραχθούν 250-500 εκατομμύρια περισσότεροι τόνοι τροφής, με το εισόδημα των αγροτών να αυξάνεται κατά 100-200 δισ. δολάρια, αύξηση κατά 3%-6% του συνόλου αξίας παραγωγής.

3Διαδίκτυο των πραγμάτων

Το διαδίκτυο των πραγμάτων, που βασίζεται στο δίκτυο και την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών, καθιστά δυνατή την ανίχνευση των προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και το περιβάλλον μεταφοράς και αποθήκευσης σε πραγματικό χρόνο. Αν το διαδίκτυο των πραγμάτων χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό από 50% έως 75%, θα περιοριστούν οι απώλειες κατά τη διαδικασία μεταφοράς και παράδοσης. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 10-50 εκατ. ευρώ λιγότερους τόνους τροφίμων.

-Διαφήμιση-