Παρουσίαση του βιβλίου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» του καθηγητή Μιχάλη Φεφέ

Παρουσίαση του βιβλίου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» του καθηγητή Μιχάλη Φεφέ

Δημοσιεύθηκε το νέο βιβλίο του Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, κ. Μιχάλη Φεφέ, με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» , το οποίο αναφέρεται στο νέο νομικό πλαίσιο, που διέπει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, μετά την ψήφιση του ν.4384/2016 και των τροποποιήσεων αυτού.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, γνώσης, για την λειτουργία του αγροτικού συνεταιρισμού , όπως αυτή η λειτουργία προσδιορίζεται με βάση τον νέο συνεταιριστικό νόμο. Αποτελεί όμως , και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ένα εργαλείο  κατανόησης των επτά διεθνών συνεταιριστικών αρχών, οι οποίες συγκροτούν την ταυτότητα του συνεταιρισμού και ειδικά του αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος έχει τεράστια συμβολή στην αγροτική οικονομία μιας αγροτικής χώρας . Χωρίς την κατανόηση και υιοθέτηση των αρχών αυτών και κυρίως την εφαρμογή τους στην πράξη, τα μέλη των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών, δεν θα κατορθώσουν ποτέ να φθάσουν στα επιθυμητά συνεταιριστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα, που έχουν επιτύχει οι συνάδελφοί τους σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Το βιβλίο του κ. Φεφέ , διατυπωμένο  με λιτό και απολύτως κατανοητό τρόπο, θα βοηθήσει τον κάθε συνεταιριστή αγρότη ,να μάθει πως πρέπει να λειτουργεί μέσα στην επιχείρησή του, κυρίως με ποιο τρόπο να ελέγχει την όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού του, τον σημαντικό ρόλο, που παίζει η παρουσία του στην γενική συνέλευση, η οποία  υποχρεωτικά κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχει τα αποτελέσματα της διοίκησης.

Στόχος του αγρότη συνεταιριστή, μέσα από τον συνεταιρισμό του, πρέπει να είναι η δική του εξυπηρέτηση ως μέλους, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας και η αξιοποίηση των ευεργετικών πλεονεκτημάτων, που του παρέχει ο νόμος, για την δημιουργία επενδύσεων , οι οποίες θα δώσουν   πρόσθετη αξία στα προϊόντα τους. Όλα αυτά όμως επιτυγχάνονται μέσα από την ενεργό συμμετοχή του μέλους στο σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού και στον συνεχή  έλεγχο των πράξεων των ασκούντων την Διοίκηση του Συνεταιρισμού, επαγγελματικών και αιρετών στελεχών.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου -Δικηγόρος, τ. νομικός σύμβουλος ΠΑΣΕΓΕΣ