Σε περισσότερους η μείωση του ΕΝΦΙΑ αλλά με ταβάνι τα 100 ευρώ

-Διαφήμιση-

Μεγαλύτερη έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2019 για περισσότερους φορολογούμενους δίχως ωστόσο να ξεπερνάται το «ταβάνι» της μείωσης των 100 ευρώ που ισχύει σήμερα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τα 60.000 ευρώ δικαιούνται ολόκληρη την μείωση 30% στον ΕΝΦΙΑ εφόσον αυτή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ ενώ πάνω από το ποσό αυτό εφαρμόζονται «κόφτες».

Στην τροπολογία που ήρθε στη Βουλή αναφέρεται ότι:

  • Όταν η μείωση του 30% είναι μικρότερη ή ίση των 100 ευρώ τότε αυτή θα λαμβάνεται ολόκληρη από τον φορολογούμενο

  • Διευρύνεται ο αριθμός των φορολογουμένων που θα λάβουν την μείωση. Κι αυτό γιατί στην αξία της ακίνητης περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγησή της δεν συνυπολογίζεται η αξία των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού των φορολογούμενων. Με την εξαίρεση δηλαδή των αγροτεμαχίων από τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, περισσότεροι ιδιοκτήτες αναμένεται να λάβουν την έκπτωση.

Η σχετική προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

«Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και η μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, εφαρμόζεται η μείωση κατά 30% του πρώτου εδαφίου.

Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και η μείωση του πρώτου εδαφίου υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, το τελικό ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ, μειωμένο κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας για το ποσό άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

-Διαφήμιση-