Περιβαλλοντικές παραβάσεις καταγγέλλει ο Σύλλογος Κοιλάδας Αχελώου

fragma
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Την ανάκληση της άδειας του φράγματος στο Αυλάκι Δαφνοζωνάρας του Ορεινού Βάλτου ζητά ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Κοιλάδας Αχελώου, με έγγραφό του προς τα υπουργεία Υποδομών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ν. Ελλάδος και το Συνήγορο του Πολίτη.

Κοινοποιώντας στοιχεία, όπως την Έκθεση Αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στο φράγμα, ο σύλλογος εκτιμά πως προκύπτει αβίαστα η προβληματική κατασκευή του, λόγω και μη εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

«Καταγγέλλουμε την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας και την προσκόμιση μη αληθών στοιχείων όπως μήκος, όγκος, εμβαδόν, στάθμη λεκάνης κατάκλισης, ύψους φράγματος από 12μ. Σε 15,30μ. (+3.30μ.) με υπερκείμενα μόνιμα θυροφράγματα. Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τις συνέπειες αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα τις συνέπειες της κατάκλισης του ιστορικού γεφυριού Αυλακίου, το μπάζωμα και την επικείμενη καταστροφή του και πλήθος περιβαλλοντικών παραβάσεων που πρόσφατα “νομιμοποιήθηκαν” με την Τροποποίηση-Ανανέωση της ΑΕΠΟ του Α.Π οικ. 110417/5.10.2000 με την Απόφαση του Γεν. Δ/ντή Περιβαλλοντικής πολιτικής (ΔΙΠΑ) Α.Π. οικ.10989/24.7.2018», αναφέρει ο Σύλλογος.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Και προσθέτει: «Ενημερωθήκαμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2018 η εταιρεία του φράγματος εκτελεί εργασίες αντιστήριξης, θεμελίωσης, προστασίας του φράγματος, γιατί ίσως αυτό διολισθαίνει, ή για ποιόν άραγε λόγο; Έχει άραγε σχέση το ότι η κατασκευή του φράγματος έγινε κατά παραβίαση του αρχικού σχεδιασμού, δηλαδή με τη μη κατασκευή σήραγγας εκτροπής της ροής κατά την κατασκευή; Υπάρχει θέμα αρμοδιότητάς σας, αν είστε ενήμεροι για τα προβλήματα ασφάλειας του φράγματος, ποια δημόσια αρχή εποπτεύει-ελέγχει τις εργασίες και την επάρκεια των μελετών στατικής αποκατάστασής του και αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια;», καταλήγει η επιστολή.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές