Πλημμύρες: Τι δηλώνουν οι υπουργοί Βουλγαρίας, Μάλτας και Σλοβενίας στην «ΥΧ» µετά την επίσκεψη στη Λάρισα

Οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας τοποθετούνται στην «ΥΧ» για την κλιματική κρίση και την αντιμετώπισή της
Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη της Νότιας Ευρώπης

Για τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής κρίσης και τα σχέδια αντιμετώπισής της από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, τοποθετήθηκαν στην «YX» τρεις από τους Ευρωπαίους υπουργούς Γεωργίας που επισκέφθηκαν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, συνοδεία του Έλληνα ομολόγου τους, Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο λόγος για τον υπουργό της Βουλγαρίας, Kiril Vatev, της Μάλτας, Anton Refalo, και την υφυπουργό της Σλοβενίας, Eva Knez, οι οποίοι αποτέλεσαν τους επικεφαλής της αντιπροσωπείας που μετέβη στην περιοχή, η οποία προσφάτως χτυπήθηκε σφοδρά από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Να σημειωθεί ότι η «ΥΧ» απευθύνθηκε και στον υπουργό της Κύπρου, Πέτρο Ξενοφώντος, ο οποίος ήταν ο τέταρτος εκ των ανώτατων υπουργικών στελεχών που βρέθηκαν στη Θεσσαλία, ωστόσο εκείνος επέλεξε να μην απαντήσει.

Anton Refalo, υπ. Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίμων και Δικαιωμάτων των Ζώων, Μάλτα
«Προοπτική συνεργασίας Μάλτας και Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα»

Η έκταση των ζημιών στους αγρότες και τον αγροτικό τομέα από τις πρόσφατες κακοκαιρίες Daniel και Elias προκαλεί βαθύτατη ανησυχία.

Η αντιπροσωπεία μας επισκέφθηκε περιοχές της Ελλάδας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, δεχόμενες μέσα σε λίγες μόνο ώρες έναν συσσωρευμένο όγκο νερού που κανονικά θα προέκυπτε από αθροιστικές βροχοπτώσεις μηνών.

Επιπλέον, πραγματοποίησα προσωπική συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, στην Αθήνα. Συζητήσαμε για τις κοινές προκλήσεις και την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας σε διάφορα πεδία κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Μάλτας και Ελλάδας, όπως η αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα, η έρευνα και η καινοτομία στον αγροτικό τομέα, η βιολογική γεωργία, η κτηνοτροφία, η παραγωγή ελαιολάδου, η μελισσοκομία, τα προγράμματα ανταλλαγής μεταξύ των νέων αγροτών των δύο χωρών, καθώς και συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στην κτηνιατρική.

Η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι προφανής, καθώς αυξάνονται οι περιφερειακές προκλήσεις, ενώ παράλληλα η εντατικοποιούμενη ερημοποίηση προκαλεί δυσκολίες στην παραγωγή και έλλειψη νερού.

Ο εφοδιασμός με τρόφιμα και η επισιτιστική ασφάλεια προκαλούν σημαντική ανησυχία στα νησιωτικά κράτη, η οποία επιδεινώνεται περαιτέρω από τα καταστροφικά γεγονότα. Ενόψει όλων αυτών, η καινοτομία και η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ήδη διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής.

Kiril Vatev, υπ. Γεωργίας, Βουλγαρία
«Η Νότια Ευρώπη πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της»

Οι ολοένα και συχνότερες καιρικές ανωμαλίες που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό μαρτυρούν αδιαμφισβήτητα την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την έρευνα και τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονες ξηρασίες στη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Βουλγαρία. Οι αγρότες της Νότιας Ευρώπης αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Από αυτή την άποψη, εμείς έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την τόνωση βιώσιμων πρακτικών όπως οι ανθεκτικές ποικιλίες, τα βιολογικά εδαφοβελτιωτικά, οι επενδύσεις για οικολογική και τεχνολογική μετάβαση στη γεωργία, ενώ εξασφαλίσαμε 60% εθνική συγχρηματοδότηση. Ετοιμάσαμε επίσης μια εθνική στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), η οποία σκιαγραφεί τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, αυτό που χρειάζονται τα κράτη-μέλη, και ειδικότερα οι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, είναι να ενώσουν τους πόρους που έχουν ως επιστημονικό δυναμικό, με τη χρήση των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα Widening EUROPE για τη δημιουργία κοινών αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιστήμης, αγροτικής κοινότητας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τη σκιαγράφηση κοινών διασυνοριακών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, βασιζόμαστε στη συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους μας. Ευελπιστώ ότι, μέσα από κοινές δράσεις με την ελληνική πλευρά και γειτονικές χώρες, θα διασφαλίσουμε τις συνθήκες για την ενεργό συνεισφορά της επιστήμης και την ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού για φυτά που είναι πιο ανθεκτικά στις ακραίες καιρικές συνθήκες, νέα σκευάσματα, καθώς και καινοτόμες τεχνολογίες άρδευσης και καλλιέργειας.

Eva Knez, υφυπουργός Γεωργίας, Σλοβενία
«Αναγκαία η συναίνεση σε επίπεδο ΕΕ για την υλοποίηση των κλιματικών δράσεων»

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει με συστηματικό τρόπο το ζήτημα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα, θεσπίζοντας τη νομική βάση σε συγκεκριμένους τομείς στον Αγροτικό Νόμο της χώρας, οι οποίοι αφορούν την αποθήκευση άνθρακα σε γεωργικά εδάφη και την παρακολούθησή της, καθώς και τον έλεγχο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τον πρωτογενή τομέα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Σλοβενίας για την ΚΑΠ αντιμετωπίζει το ζήτημα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του Οικολογικών Σχημάτων και των αγροπεριβαλλοντικών-κλιματικών ενισχύσεων.

Συνοπτικά, η προσοχή της Σλοβενίας στον αγροτικό τομέα θα επικεντρωθεί στα εξής:

✱ Προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, δημιουργία ζωνών διατήρησης, προστασία της υγείας των γεωργικών εδαφών και χρήση μεθόδων βιώσιμης γεωργίας,

✱ επιλογή κατάλληλων ποικιλιών, μεθόδων παραγωγής και διαφοροποίησης των καλλιεργειών,

✱ καλύτερη διαχείριση των υδάτων,

✱ μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

✱ προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στις εκμεταλλεύσεις,

✱ προώθηση της ρομποτοποίησης και της ψηφιοποίησης, επενδύοντας στην έρευνα για την ανάπτυξη και την καινοτομία,

✱ εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών σε κλιματικά έξυπνες πρακτικές, διαχείριση κινδύνων και ασφάλιση συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους.

Για μεγαλύτερη απόδοση στην προληπτική δράση απαιτείται συναίνεση τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς ορισμένες ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων.