«Ploutos»: Μεταφορά καινοτόμων πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα μεταξύ 13 χωρών

Η Ελλάδα έγινε αφορμή για την ανάπτυξη καινοτομίας στην Ιρλανδία

Η Ελλάδα είναι μία εκ των 13 χωρών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους γνώση, καινοτομία και τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό τομέα με τους αγρότες, τα πανεπιστήμια, τους καταναλωτές, τις εταιρείες τροφίμων και τους παρόχους λύσεων ευφυούς γεωργίας να γίνονται συμμέτοχοι στη δημιουργία των καινοτομιών αυτών με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Ploutos, κατά τη διάρκεια του οποίου αναπτύσσονται καινοτομίες σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας στις 13 αυτές διαφορετικές χώρες μέσω 11 πιλοτικών εφαρμογών και «ταξιδεύουν» από τη μία στην άλλη μέσω της Ακαδημίας Καινοτομίας, η οποία έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Στόχος της Ακαδημίας, μεταξύ άλλων, είναι να αποτελέσει ένα όχημα διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ», ο Δρ. Νικόλαος Μαριάνος, διαχειριστής έργων στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, «η Ακαδημία Καινοτομίας του Ploutos, την οποία συντονίζει το Πολυτεχνείο του Μιλάνου σε συνεργασία με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, λειτουργεί ως μία ‘‘εικονική’’ ακαδημία, η οποία υποστηρίζει τους εμπλεκόμενους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας, όπως αγρότες, εταιρείες τροφίμων, πάροχοι λύσεων ευφυούς γεωργίας, πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς, ενώσεις καταναλωτών και άλλους, στη συν-σχεδίαση καινοτομιών που θα στοχεύουν στη βελτίωση της βιωσιμότητά της (οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική), καθώς και την εφαρμογή και την αξιολόγηση των καινοτομιών αυτών σε πραγματικές συνθήκες.

Η Ακαδημία αποτελεί ένα όχημα για την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας, των βέλτιστων πρακτικών και των αξιολογήσεων που αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το έργο και προέρχονται από τα Πιλοτικά Βιώσιμης Καινοτομίας. Επίσης, στην Ακαδημία συμμετέχει μια ομάδα ειδικών που προσφέρει υποστήριξη σε θέματα βιώσιμης καινοτομίας, βιώσιμων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριφορικής καινοτομίας, τεχνολογικής καινοτομίας και άλλα». Μετά το τέλος του έργου, στόχος είναι η Ακαδημία να λειτουργεί υπό τη διαχείριση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και να υποστηρίζει αντίστοιχες καινοτόμες δραστηριότητες στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Από τη μία χώρα στην άλλη η καινοτομία

Η Ελλάδα και η Γαλλία έγιναν η αφορμή για να σχεδιάσει η Ιρλανδία τη δική της μάρκα βιώσιμων τροφίμων. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της Ακαδημίας Δρ. Federica Ciccullo, από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «η Ακαδημία φροντίζει τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή καινοτομίας ανάμεσα στα πιλοτικά. Καινοτομίες που αναπτύσσονται και δοκιμάζονται επιτυχώς σε μία χώρα, μοιράζονται στις υπόλοιπες χώρες, προκειμένου να εφαρμοστούν, αφού πρώτα προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πιλοτικό στο οποίο συμμετέχουν το γαλλικό και το ελληνικό παράρτημα της «Μάρκας του Καταναλωτή – Ποιος είναι το αφεντικό;», καθώς ενέπνευσε τους φορείς του πιλοτικού που λαμβάνει χώρα στη χερσόνησο Dingle της Ιρλανδίας, να σχεδιάσουν τη δική τους μάρκα βιώσιμων τροφίμων, με στόχο την υποστήριξη των ντόπιων αγροτών».

Άνοιγμα σε νέες αγορές για τους Έλληνες παραγωγούς

Στο πλαίσιο του προγράμματος και όσον αφορά την Ελλάδα, ροδακινοπαραγωγοί έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν νέες αγορές του εξωτερικού μέσω της συνεργασίας Ελλάδας και Ολλανδίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Μαριάνος, «το Ploutos έχει μπει στον 2ο χρόνο ζωής του, οπότε ξεκινούν πλήρως οι κύριες δραστηριότητες των πιλοτικών. Ένα παράδειγμα μιας σημαντικής καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα εισαχθεί στα πιλοτικά είναι αυτή που έχει δημιουργήσει η εταιρεία NEUROPUBLIC με τον ολλανδικό ερευνητικό φορέα TNO, για την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του ελληνικού πιλοτικού για την καλλιέργεια του ροδάκινου, η λύση ευφυούς γεωργίας gaiasense προσφέρει υπηρεσίες φυτοπροστασίας, θρέψης και άρδευσης στον ΑΣΟ Μανδάλου ‘‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’’, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από το gaiasense τροφοδοτούν τη λύση ιχνηλασιμότητας που θα βοηθήσει στη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων για τη χορήγηση πιστοποιήσεων και ετικετών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, όπως το GGFSA, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες αγορές του εξωτερικού».

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Μανδάλου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», Χρήστος Χατζηχρήστος, εξηγώντας τον λόγο συμμετοχής του συνεταιρισμού στο πρόγραμμα είχε δηλώσει στην «ΥΧ», ότι «έχοντας ήδη εξαγωγικό προφίλ, ο συνεταιρισμός συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ploutos, με την επιδίωξη να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες που ακολουθεί.

Η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία με μικρό κόστος και πολύ γρήγορα. Εμείς, ως παραγωγοί, καλούμαστε να παράγουμε κάτω από την πίεση αντίθετων δυνάμεων προϊόντα τα οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση, καλύτερη ποιότητα και να έχουν παραχθεί με λιγότερα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και νερό. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα πετυχαίνουμε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που προκύπτουν από Αρχές και πελάτες στη χώρα παραγωγής και στη χώρα προορισμού».