Η πολιτική προώθησης της ΕΕ, η οποία βοηθά τους παραγωγούς της να πωλούν τα προϊόντα τους σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, θα ενθαρρύνει τη στροφή σε πιο χορτοφαγικές δίαιτες το 2022, καθώς χαρακτηρίζει το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας ως πιθανά καρκινογενές. Η κίνηση αποδοκιμάστηκε από τον κλάδο της κτηνοτροφίας, αλλά χαιρετίστηκε από την κοινωνία των πολιτών, που τόνισε την ανάγκη για περισσότερη καινοτομία στον τομέα της φυτικής παραγωγής.

Η πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας έχουν διατεθεί 185,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων εντός και εκτός της ΕΕ το 2022, χρηματοδοτεί εκστρατείες σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της για βιωσιμότητα, όπως περιγράφονται στην εμβληματική στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F). Ως εκ τούτου, όπως και το 2021, το πρόγραμμα εργασιών της πολιτικής προώθησης του επόμενου έτους θα επικεντρωθεί σε προϊόντα και γεωργικές πρακτικές, που υποστηρίζουν τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ, τα φρούτα και τα λαχανικά, τη βιώσιμη γεωργία και τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. «Η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα πρέπει να αυξηθεί, εάν θέλουμε περισσότεροι παραγωγοί να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση», δήλωσε ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Το πρόγραμμα εργασιών αναφέρει, επίσης, ότι κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης για μια προτεινόμενη καμπάνια, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «ενθάρρυνση της στροφής σε μια πιο φυτική διατροφή». Ένα παράρτημα του σχετικού εγγράφου διευκρινίζει ότι αυτό σημαίνει «λιγότερο βόειο, χοιρινό, αρνίσιο, κατσικίσιο κρέας, λιγότερο επεξεργασμένο κρέας και άλλα τρόφιμα που συνδέονται με κινδύνους καρκινογένεσης (π.χ. αλκοολούχα ποτά)».

Η κίνηση συγκέντρωσε προβλέψιμες αρνητικές αντιδράσεις από το λόμπι των κτηνοτρόφων της ΕΕ, υπό το σκεπτικό ότι προωθεί «υπερεπεξεργασμένα, τυποποιημένα και βιομηχανοποιημένα χορτοφαγικά προϊόντα, θέτοντας πολλούς αγρότες σε κίνδυνο». Αντιθέτως, χαιρετίστηκε από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές συμπεριλαμβανομένης της Greenpeace, η οποία εδώ και καιρό διεξάγει εκστρατεία κατά της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη του κλάδου του κρέατος.

www.euractiv.com