Πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των προϊόντων από την εξέταση των φύλλων

Ένα νέο εργαλείο, με το όνομα SPECTRAVUE, που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ, υπόσχεται να δώσει πληροφορίες για την υγεία των φυτών και των καλλιεργειών με μία απλή εξέταση των φύλλων. Η εμφάνιση ενός φύλλου μπορεί να είναι ένας ισχυρός δείκτης για το αν το φυτό είναι υγιές ή εμφανίζει επίπεδα στρες.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία μετρά και αναλύει τα φασματικά δεδομένα που λαμβάνονται από το φύλλο ενός φυτού για να εντοπίσει τις βασικές αιτίες του άγχους και να αντιμετωπιστούν αμέσως.

Μεταξύ άλλων, και σύμφωνα με τον ιστότοπο FreshPlaza, το εργαλείο μπορεί να αναλύσει τις επιπτώσεις των διάφορων εφαρμογών θρεπτικών ουσιών και λιπασμάτων στις καλλιέργειες, να προβλέψει τη διάρκεια ζωής και να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές αλλαγές (νερό, φως, θερμοκρασία κ.λπ.) ως πηγές στρες.