Η τέχνη της αργυροχοΐας από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα Γιάννενα και την Ηπειρο γενικότερα, με αρκετές αναφορές και στο απώτερο παρελθόν, ξεδιπλώνεται στο ολοκαίνουργιο Μουσείο Αργυροτεχνίας, που βρίσκεται στον δυτικό προμαχώνα της ακρόπολης του Ιτς Καλέ.

Τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλέ του Κάστρου Ιωαννίνων θα γίνουν το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, και ώρα 6 μ.μ., από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Την πρόσκληση για τα εγκαίνια υπογράφει η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς Σοφία Στάϊκου.

Το Μουσείο

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας αναπτύσσεται εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) και πιο συγκεκριμένα στον δυτικό προμαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης. Η παρούσα πράξη έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση του μουσειακού κελύφους και την υλοποίηση και εγκατάσταση της μόνιμης έκθεσης και των συμπληρωματικών / βοηθητικών χώρων και υπηρεσιών, καθώς και τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για το έργο.

Η μόνιμη έκθεση του μουσείου έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την τεχνολογία της αργυροτεχνίας μέσα από τη διαχρονική διάστασή της και να περιγράψει το πλέγμα εργαλειακού εξοπλισμού και τεχνικών. Ταυτόχρονα, με την έμφαση που δίνεται στα Ιωάννινα και την Ήπειρο αναδεικνύεται το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια, καθώς και η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, που συνδέεται στενά με την αργυροτεχνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινιάζει το σπίτι της Αργυροτεχνίας

Ταυτότητα πράξης
ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Πράξη: Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων
Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 346842
Δημόσια Δαπάνη: 7,179,275.00 €
Κωδικός ΣΑ: E0118
Φορέας ΣΑ: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01180014
Δικαιούχος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Κωδικός Δικαιούχου: 1050601
Απόφαση Ένταξης: Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3067/573/Α2/08.06.11