Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού στη Δυτική Ελλάδα

Στην υλοποίηση προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Ο Αγροτικός Εξηλεκτρισμός υλοποιείται με συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, του ΔΕΔΔΗΕ και της περιφέρειας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες, κάτοχοι νόμιμων και μόνιμων υφιστάμενων αρδευτικών εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις, φρέατα, παρόχθια αντλιοστάσια κ.λπ.) με άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, κτηνοτροφικών με άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας σε ισχύ και θερμοκηπιακών εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται έως και 31 Δεκεμβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.