Προκήρυξη θέσης γεωπόνου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών

Προκήρυξη θέσης γεωπόνου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥ για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών της Οργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης μέχρι την Παρασκευή 31 -08-2018.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συνεταιρισμού «απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία πάνω στην ειδικότητα του». Για πρόσθετες πληροφορίες στο τηλ: 2462080547

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές