Προς αναβολή η εκδίκαση της υπαγωγής Μαρινόπουλου στο Άρθρο 99

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 της Μαρινόπουλος.
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 της Μαρινόπουλος.

Την ίδια στιγμή και ύστερα από τη συμφωνία με τη Σκλαβενίτης, κινούνται οι διαδικασίες ένταξης στο άρθρο 106 Β του πτωχευτικού κώδικα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του euro2day.gr, η αναβολή θα ζητηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η πολύπλοκη προεργασία που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106 βθ, καθώς για πολλές πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης, πέραν του ιδίου του μεγέθους της, δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στην ελληνική πραγματικότητα.

Στο μεταξύ πάντως, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, με πολύ καλούς ρυθμούς προχωρά η συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας μεταξύ των πιστωτών (60% του συνόλου και 40% των εξασφαλισμένων πιστωτών), καθώς έχει γίνει πλέον κατανοητό από τους περισσότερους στην αγορά ότι το «κούρεμα» σε ποσοστό 50% είναι η μόνη λύση και ότι η άλλη εναλλακτική θα οδηγούσε σε μηδενικές εισπράξεις οφειλών.

Σημειώνεται ότι στο σχέδιο διάσωσης είχε προβλεφθεί ότι θα απαιτηθεί σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την τυπική επικύρωση της συμφωνίας διάσωσης, γι’ αυτό και προνοήθηκε η ενδιάμεση χρηματοδότηση της εταιρίας με ποσό ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Από το συγκεκριμένο ποσό, η πρώτη δόση (10 εκατ. ευρώ) δόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου και με αυτή εξοφλήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων της αλυσίδας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και ακολούθησαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Οπως έχει γράψει το Euro2day.gr, για να διατεθεί η ενδιάμεση χρηματοδότηση:

* Η ευρύτερη οικογένεια Μαρινόπουλου παρείχε εγγυήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ με ακίνητα, προκειμένου να ληφθεί ισόποσο δάνειο από την υφιστάμενη Μαρινόπουλος, το οποίο θα αποπληρωθεί από τη νέα Μαρινόπουλος και τότε οι εγγυήσεις θα επιστραφούν.

* Η Σκλαβενίτης βάζει 15 εκατ. ενδιάμεση χρηματοδότηση αποκλειστικά για αγορά εμπορευμάτων από τη Μαρινόπουλος και

* πρόσφερε στις τράπεζες εγγυήσεις 15 εκατ. ευρώ προκειμένου ταυτόχρονα να δοθούν συνολικά από τις τράπεζες 55 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. Θα μεταφερθούν οι συμβάσεις όλων των εργαζόμενων στη νυν Μαρινόπουλος και όλες οι συμβάσεις leasing και μισθωμάτων, οι οποίες και δεν θα υποστούν κούρεμα.

Σε ό,τι αφορά στους προμηθευτές, θα μεταφερθεί το 50% των πιστωτικών υπολοίπων. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους προμηθευτές με μικρά υπόλοιπα, ως 100.000 ευρώ, θα καταβληθεί προσπάθεια να μεταφερθεί το σύνολο της απαίτησης ώστε να αποφευχθεί το «κούρεμα».

Για τις υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία και ΟΤΑ προβλέπεται η μεταφορά στη νέα εταιρεία, η διαγραφή των προστίμων και η ρύθμιση σε 250 μηνιαίες δόσεις.

-Διαφήμιση-