Προς δημοπράτηση οι παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Σε δύο μήνες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει μια σειρά από καίριες παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και σε αποστραγγιστικά που καταλήγουν στο οικοσύστημα, προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προστατευτεί και να αναβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον και να διασωθεί ο υδροβιότοπος.

Στελέχη του υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποτελούν φορείς υλοποίησης του έργου, πραγματοποίησαν αυτοψίες σε διάφορες περιοχές της λιμνοθάλασσας, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία δημοπράτησης.

Επικεφαλής του κλιμακίου του υπουργείου Υποδομών ήταν ο γενικός διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, Αντώνης Κοτσώνης, και η διευθύντρια αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, Γεωργία Καστραντά. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή δύο νέων γεφυρών στον δρόμο της Τουρλίδας και για τον λόγο αυτόν υπήρξε συνεργασία και επιτόπια επίσκεψη του κλιμακίου μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, Θανάση Μαυρομμάτη.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν αναμένεται να αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον και να συνδράμουν στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ εκτιμάται ότι θα διορθωθούν λάθη που συντελέστηκαν από ανθρώπινες παρεμβάσεις στο παρελθόν και οδήγησαν σε επιβάρυνση κυρίως του υδάτινου περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού και στη μείωση της ιχθυοπαραγωγής.

Να σημειωθεί ότι οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και πρόκειται για τις πρώτες που γίνονται ύστερα από 40 χρόνια. Είχε προηγηθεί ένας πολύχρονος αγώνας για την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου, που ξεκίνησε το 2015 για να ολοκληρωθεί το 2019 με την ένταξή του στο Επιχειρησιακό.