Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ για ταχύτερη επιστροφή φόρου

Το δρόμο για την ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες ανοίγει η δυνατότητα προσυμπλήρωσης των δηλώσεων του φόρου, στα πρότυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που παρέχει από 5 Δεκεμβρίου 2022 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η αυτόματη συμπλήρωση των δηλώσεων γίνεται βάσει των στοιχείων εσόδων κι εξόδων που οι υπόχρεοι έχουν διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σύμφωνα με την Αρχή, στόχος της ψηφιοποιημένης διαδικασίας είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η διευκόλυνση των υπόχρεων κατά την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο αποτελεί και το πρώτο βήμα για την επιτάχυνση των επιστροφών του φόρου μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Λίστα με «καθαρές» επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, θα καταρτισθεί μια λίστα «καθαρών» επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων οι οποίες, από τους ελέγχους στους οποίους έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν δώσει δικαιώματα για φοροδιαφυγή ή σγια υμμετοχή σε απάτες.

Αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ ηλεκτρονικά και τα χρήματα θα πιστώνονται άμεσα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το σκεπτικό είναι ότι, σε συνδυασμό και με την πλατφόρμα myDATΑ, η Εφορία θα έχει πλήρη εικόνα των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί, επομένως οι σχετικοί έλεγχοι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η δυνατότητα προσυμπλήρωσης παρέχεται σε όλες τις δηλώσεις έτους 2022 που υποβάλλονται από 5 Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή τόσο τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις περιόδου Νοεμβρίου 2022 κι εφεξής, όσο και τις αρχικές εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων μηνών έτους 2022.

Σε υπόχρεους/δικαιούχους ο τελευταίος λόγος

Σημειώνεται ότι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις δεν είναι «κλειδωμένες» ούτε δεσμευτικές για τους υπόχρεους. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς της δήλωσης και, εφόσον εντοπίζουν κάποιο λάθος, να τα τροποποιούν προτού προχωρήσουν στην υποβολή της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΑΔΕ, «η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ συνιστά υποχρέωση και ευθύνη των υποκείμενων στον φόρο».

Ειδικά, ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας). Δεν περιλαμβάνονται στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ), για την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (πχ δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κλπ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σχεδόν το 90% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί εντός του 2022 έχει διεκπεραιωθεί εντός 90 ημερών. Ωστόσο, το υπόλοιπο 10% που αντιστοιχεί σε περίπου 1.600 αιτήματα έχουν «κολλήσει». Από τις αρχές του έτους η ΑΑΔΕ έχει διεκπεραιώσει 38.905 αιτήματα επιστροφών ΦΠΑ πάνω από 2 δισ. ευρώ ή σχεδόν το 90% των συνολικών αιτημάτων εντός 90 ημερών.

Παρ΄ όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν και 1.600 αιτήματα επιστροφών ΦΠΑ άνω των 150 εκατ. ευρώ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έχουν «κολλήσει» στις εφορίες και παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.