Πρώτα η επιλογή κατηγορίας, μετά η εκκαθάριση εισφορών για τους εργάτες γης

των Κατερίνας Κουσουνή-Ρόμπολα, Φωτεινής Αν. Μακρή*

Τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, προκειμένου να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, έχουν πλέον οι απασχολούμενοι αποκλειστικά ως εργάτες γης.

Η σχετική ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν μία από τις έξι κατηγορίες που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι:

✱ Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης και ισχύει για όλο το έτος.

✱ Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31/3/2023.

✱ Ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση – δήλωση επιλογής κατηγορίας θα ενταχθούν στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία αγροτών.

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα

Mε την εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι βλέπουν το εξής μήνυμα:

✱ «Εάν δεν υποβληθεί αίτηση για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η κατάταξή σας θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

✱ Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σε προηγούμενο έτος ασφάλιση στον π. ΟΓΑ, η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία ανεξαρτήτως της επιλογής.

✱ Στις περιπτώσεις που ασφαλίζεστε στο έτος παράλληλα για μη μισθωτή απασχόληση (π.χ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.), η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί για τη μη μισθωτή ασφάλισή σας.

✱ Εάν δεν επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία για κάποιο έτος, η κατάταξη για το έτος αυτό θα πραγματοποιηθεί στην ασφαλιστική κατηγορία του προηγούμενου έτους.

✱ Η παροχή δυνατότητας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δεν τεκμαίρει την ασφάλισή σας στο έτος, καθώς κατά την εκκαθάριση θα διενεργηθούν έλεγχοι προϋποθέσεων».

Στη συνέχεια, καλούνται να επιλέξουν το έτος για το οποίο επιθυμούν να δηλώσουν ασφαλιστική κατηγορία. Υπογραμμίζουμε ότι είναι απαραίτητο να επιλέξει ο ασφαλισμένος την κατηγορία που επιθυμεί για την εκκαθάριση των εργοσήμων του. Αν δεν το πράξει, αυτόματα το σύστημα θα επιλέξει γι’ αυτόν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Ρυθμιστής για το καταβλητέο ποσό

Οι εργάτες γης, που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ με καθεστώς πρώην ΟΓΑ και αμείβονται με εργόσημο, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 10% επί της αμοιβής τους, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας).

Στο τέλος κάθε έτους διενεργείται εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στο σύνολο του έτους θα πρέπει να καλύπτουν τις προβλεπόμενες εισφορές του πρώην ΟΓΑ για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει βάσει της εκκαθάρισης. Εάν προκύπτει διαφορά, αυτή καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο.

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης έχει ολοκληρωθεί έως και τη χρήση 2019, συνεπώς μετά την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας και τον υπολογισμό εισφορών και εργοσήμων θα ολοκληρωθεί και η εκκαθάριση για τα επόμενα έτη. Όπως γίνεται εμφανές, η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας θα επηρεάσει και το καταβλητέο ποσό.

Σημειώνεται ότι:

1. Ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο προσδιορίζεται κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες εργασίας, τις παρακρατηθείσες εισφορές από την εξαργύρωση εργοσήμου (στις περιπτώσεις που οι ημέρες εργασίας είναι λιγότερες των 150) και τον χρόνο ασφάλισης μέσω εργοσήμου κατά το προηγούμενο έτος (σχετ. 42/2021 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ).

2. Οι περί εργοσήμου διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ έως 31-12-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, δηλαδή στους:

✱ Απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ.

✱ Απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις ενσταβλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις).

✱ Ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς φυτικής παραγωγής, σε υδατοκαλλιέργειες, ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.

✱ Αλλοδαπούς εργαζόμενους που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία για ένα έτος.

✱ Αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Τα μίνιμουμ ποσά ανά έτος

Τονίζεται ότι η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας εργατών γης αφορά τόσο τα έτη 2020-2022, όσο και το τρέχον έτος (υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να απασχολούνται ως εργάτες γης). Για το τρέχον έτος, οι εισφορές τους ξεκινούν από 137,06 ευρώ/μήνα, ενώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 η ελάχιστη εισφορά είναι 121, 123 και 125 ευρώ αντίστοιχα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

 

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό ποσό

87,00 €

32,00 €

2,00 €

121,00 €

104,00 €

38,00 €

2,00 €

144,00 €

132,00 €

38,00 €

3,00 €

173,00 €

166,00 €

38,00 €

3,00 €

207,00 €

207,00 €

38,00 €

4,00 €

249,00 €

280,00 €

38,00 €

6,00 €

324,00 €

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό ποσό

89,00 €

32,00 €

2,00 €

123,00 €

107,00 €

38,00 €

2,00 €

147,00 €

136,00 €

38,00 €

3,00 €

177,00 €

171,00 €

38,00 €

3,00 €

212,00 €

212,00 €

38,00 €

4,00 €

254,00 €

288,00 €

38,00 €

6,00 €

332,00 €

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

 

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό ποσό

91,00 €

32,00 €

2,00 €

125,00 €

110,00 €

38,00 €

2,00 €

150,00 €

139,00 €

38,00 €

3,00 €

180,00 €

175,00 €

38,00 €

3,00 €

216,00 €

218,00 €

38,00 €

4,00 €

256,00 €

295,00 €

38,00 €

6,00 €

339,00 €

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

 

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό Ποσό

99,78 €

35,09 €

2,19 €

137,06 €

120,61 €

41,67 €

2,19 €

164,47 €

152,41 €

41,67 €

3,29 €

197,37 €

191,88 €

41,67 €

3,29 €

236,84 €

239,03 €

41,67 €

4,39 €

285,09 €

323,45 €

41,67 €

6,58 €

371,70 €