Η πρόταση για το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ

H «YX» παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του κειμένου διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027. Δηλαδή, των επιλογών της Ελλάδας για το πώς θα δομήσει έναν πρωτογενή τομέα πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστικό, με σεβασμό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή, με ψηφιοποιημένο και λιγότερο γραφειοκρατικό κράτος, με μειωμένη παραοικονομία και λιγότερες οικονομικές ανισότητες.

Τέτοιου είδους κομβικής σημασίας σχέδια συχνά απειλούνται από την απόκλιση των στόχων που θέτουν και των κατάλληλων μέτρων πολιτικής που επιλέγονται για την επίτευξή τους.

Συνεπώς, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο καλείται να δρομολογήσει τη θέσπιση των ενδεδειγμένων μέτρων που, για παράδειγμα:

✱ Θα έχουν ως αποτέλεσμα συνεκτικά σχέδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μίας εκμετάλλευσης και όχι απλής αντικατάστασης του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

✱ Θα κινητοποιούν και σύγχρονες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση του εισοδήματος του αγρότη, όπως για παράδειγμα τις πρακτικές της γεωργίας άνθρακα, και δεν εξαντλούνται στα προγράμματα βιολογικών καλλιεργειών συχνά χωρίς βιολογική παραγωγή.

✱ Θα οδηγούν στην ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερων εκμεταλλεύσεων.

✱ Θα μεταφέρουν γνώση και δεξιότητες με τρόπους που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των Ελλήνων αγροτών και στις ανάγκες τους.

Σε κάθε περίπτωση, αυτά που θα συζητηθούν και θα αποφασισθούν το επόμενο δίμηνο θα καθορίσουν εν πολλοίς τον βηματισμό και τα δομικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και της αγροδιατροφής για τα επόμενα χρόνια.

Η «ΥΧ» ξεκινά τον διάλογο με τους αναγνώστες της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην εθνική διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Το ενδιάμεσο κείμενο διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ – Τι προτείνει το ΥΠΑΑΤ