Πρωτοβουλία για τη λίμνη Τριχωνίδα

Tην έναρξη της πρωτοβουλίας «Δίκτυο παρατριχώνιων φορέων για τη φύση και τον πολιτισμό», προκειμένου να προστατευτεί και να αναδείξει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της λίμνης Τριχωνίδας, ανακοίνωσε πρόσφατα το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (ΙΔΕΑΠΘ).

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θέλουν να ενθαρρύνουν τους κατοίκους να ενδιαφερθούν δυναμικά για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των παραλίμνιων οικισμών της λίμνης Τριχωνίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις πολιτιστικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης στις οποίες θα αξιολογηθούν οι κίνδυνοι από τη δραστηριότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής, θα συζητηθούν τα ουσιαστικά προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων και θα προβληθούν μοντέλα βιώσιμης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σύντομα, θα είναι στη διάθεση όλων ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο που θα δίνει πρόσβαση στην πληροφορία αναφορικά με τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχής και το εξαιρετικά πλούσιο οικοσύστημα της λίμνης και τη βιωσιμότητά του.