Προσχέδιο προϋπολογισμού: Στα 188 εκατ. ευρώ το κόστος για τους αγρότες από την αύξηση εισφορών τη διετία 2016-17

Για στήριξη της αγροτικής υποδομής μέσα από τα μέτρα της συμφωνίας του Eurogroup κάνει λόγο η κυβέρνηση
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στα 188,4 εκατ. ευρώ προσδιορίζει το οικονομικό επιτελείο την εξοικονόμηση δαπάνης από τη σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών τη διετία 2016-17, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στη Βουλή.

Ειδικότερα, για το 2016 προβλέπεται δημοσιονομικό όφελος 93,6 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση ενώ για το 2017 το ποσό είναι ελαφρώς αυξημένο στα 94,8 εκατ. ευρώ.

Σε άλλο σημείο του προσχεδίου αναφέρεται ότι στο ασφαλιστικό σύστημα «προβλέπεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών κατά 1.452 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισφορών σε κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και αγροτών όσο και στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς από το Δημόσιο και των εισφορών εργαζομένων σε αυτό προς τον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.

Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπεται αύξηση δαπανών στο Εθνικό Σκέλος κατά 250 εκατ. ευρώ ώστε να φτάσουν τα 6,75 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες κατανέμονται σε 5,75 δισ. ευρώ για τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ και σε 1 δισ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι πληρωμές του ΠΔΕ μέχρι το τέλος του 2016 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ ενώ για έργα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατεθούν 6 δισ. ευρώ ενώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους θα διατεθούν 750 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 αναφέρεται ότι δίνεται έμφαση στο επιτυχές διαχειριστικό κλείσιμο της περιόδου 2017-2013 δίχως απώλεια κοινοτικών πόρων και στη μεταφορά όσο το δυνατόν περισσότερων μη υλοποιημένων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και αφετέρου, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ενεργοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, μεταξύ αυτών και τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,7% αλλά και αυξημένα έσοδα από φόρους

Πέραν των παραπάνω, αύξηση των τακτικών εσόδων στα 50,529 δισ. ευρώ το 2017 από 49,170 δισ. ευρώ το 2016 και μείωση των τακτικών δαπανών στα 49,142 δισ. ευρώ από 50,474 δισ. ευρώ φέτος προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,80% του ΑΕΠ το επόμενο έτος.

Το προσχέδιο ενσωματώνει ακόμη την χορήγηση ποσού 300 εκατ. ευρώ για υλοποίηση δράσεων στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της Παιδείας που μαζί με τη χορήγηση του Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα διαμορφώνουν ένα ποσό ύψους 871 εκατ. ευρώ που προβλέπει να διατεθεί για κοινωνική πολιτική. Το προσχέδιο προβλέπει επίσης αλλαγή του κανόνα προσλήψεων στο δημόσιο από μία για κάθε πέντε αποχωρήσεις που ίσχυε το 2016 σε μία για κάθε τέσσερις αποχωρήσεις.

Αναλυτικότερα τα έσοδα από άμεσους φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20,356 δισ. ευρώ από 19,985 δισ. ευρώ φέτος ( αύξηση 371 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 26,268 δισ. ευρώ έναντι 24,804 δισ. ευρώ φέτος ( αύξηση 1,464 δισ. ευρώ). Έτσι η συνολική αύξηση των εσόδων από την άμεση και την έμμεση φορολογία αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,835 δισ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού αναμένεται να περιορισθούν στα 43,592 δισ. ευρώ έναντι 44,824 δισ. ευρώ φέτος, ενώ οι δαπάνες για τόκους θα διαμορφωθούν στα 5,550 δισ. ευρώ έναντι 5,650 δισ. ευρώ το 2016. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθουν στα 6,750 δισ. ευρώ έναντι 6,750 δισ. ευρώ φέτος αλλά στο συνολικό κονδύλι προβλέπεται αύξηση των δαπανών του εθνικού σκέλους χρηματοδοτήσεων κατά 250 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα των προβλέψεων στα έσοδα και στις δαπάνες είναι η εκτίμηση για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,80% του ΑΕΠ ή 3,330 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 0,63% του ΑΕΠ φέτος ή 1,111 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ λόγω της προβλεπόμενης αύξησης του κατά 2,7% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 182,332 δισ. ευρώ από 176,197 δισ. ευρώ φέτος.

Η αύξηση των εσόδων και η μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού του 2017 θα προέλθει από μία σειρά παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και ψηφισθεί στη Βουλή. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού οι παρεμβάσεις αυτό σκέλος των εσόδων υπολογίζονται σε 3,104 δισ. ευρώ ( μεταξύ άλλων 988 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση του κώδικά φορολογίας εισοδήματος, 736 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, 437 εκατ. ευρώ από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%, 422 δισ. ευρώ από την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και 142 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ΕΦΚ στα τσιγάρα και τον καπνό). Οι μισθολογικές παρεμβάσεις και αυτές στις μη μισθολογικές παροχές ανέρχονται σε 91,9 εκατ. ευρώ. Οι συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα αποφέρουν εξοικονόμηση δαπανών ύψους 600,4 ( μεταξύ άλλων 291,5 εκατ. ευρώ απο τις επικουρικές συντάξεις) εκατ. ευρώ ενώ από τις παρεμβάσεις στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται αύξηση εσόδων 76,3 εκατ. ευρώ. Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπολογίζονται εξοικονομήσεις ύψους 93,1 εκατ. ευρώ καθώς και αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ των εσόδων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και φορέων της γενικής κυβέρνησης. Το σωρευτικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών στο σκέλος των δαπανών και των εσόδων εκτιμάται σε 3,978 δισ. ευρώ.

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 326,570 δισ. ευρώ ή 185,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2016, έναντι 321,332 δισ. ευρώ ή 182,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2015. Το 2017 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 330,070 δισ. ευρώ ή 181% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση 4,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2016.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 315,170 δισ. ευρώ ή 178,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2016, έναντι 311,452 δισ. ευρώ ή 176,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2015. Το 2017, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 318,670 δισ. ευρώ ή 174,8% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση 4,1 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2016.

Διαβάστε ολόκληρο το Προσχέδιο Προϋπολογισμού

-Διαφήμιση-