Ρεκόρ κερδοφορίας για 3η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Ανδρομέδα

-Διαφήμιση-

Στο οικονομικό έτος 2017, ο Όμιλος Ανδρομέδα κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας για τρίτη συνεχή χρονιά.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 10,8 εκ., υπερδιπλάσια σε σύγκριση με κέρδη € 6,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 53,92% και ανήλθαν σε € 21,60 εκ. σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2016 όπου έφτασαν τα € 14,03 εκ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 112,4εκ. έναντι € 103,9 εκ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 8,12%.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Ομίλου Ανδρομέδα http://www.andromedagroup.eu.

Ο Όμιλος Ανδρομέδα, που αναπτύσσεται ταχύτατα στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Με 6 στρατηγικής τοποθέτησης παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, διαθέτει παγκόσμια εξαγωγική δύναμη σε 6 ηπείρους και έχει άμεση πρόσβαση σε περισσότερους από 120 εκ. καταναλωτές. Το κύριο χαρακτηριστικό του Ομίλου Ανδρομέδα είναι η υψηλή ποιότητα και η φρεσκότητα των προϊόντων της, που συνδυάζεται με ένα εξεζητημένο δίκτυο διανομής. Ο Όμιλος έχει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη του Ομίλου Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, ο κρανιός, το μυτάκι και το φαγκρί.

-Διαφήμιση-