Σε διαρκή εκσυγχρονισμό ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου

Αναβάθμιση εξοπλισμού και δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας

-Διαφήμιση-

Την επέκταση των ψυκτικών εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού στη Ζαγορά και την προμήθεια καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού διαλογής και συσκευασίας των φρούτων, που θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, αποφάσισαν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, που σε λίγους μήνες συμπληρώνει το 103ο έτος ζωής του.

Είχε προηγηθεί η έγκριση, από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της αίτησης χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί στο Μέτρο 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 για επενδύσεις ύψους 5.000.000 ευρώ, με επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ουσιαστικά, το νέο διαλογητήριο που θα αποκτήσει ο Συνεταιρισμός θα συμβάλει στην ταχύτερη και ποιοτικότερη διαλογή της παραγωγής, δίνοντας στον Συνεταιρισμό μια πλήρη, αναλυτική και λεπτομερή δυνατότητα αξιολόγησης της παραγωγής.

Ενεργειακή Κοινότητα

Επιπροσθέτως, η γενική συνέλευση του Συνεταιρισμού ενέκρινε τη δημιουργία νέου Ενεργειακού Συνεταιρισμού, βάσει του ν. 4513/2018, περί Ενεργειακών Κοινοτήτων, γέννημα – θρέμμα του παλαιότερου, με βάση τη διαρκή λειτουργία, Συνεταιρισμού.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενεργειακού αποθέματος για το σύνολο των εγκαταστάσεών του, παράλληλα με την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης των φρούτων, αφού η ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμη πηγή. Το νέο σχήμα θα έχει επίσης ως μέλη του τον Αγροτικό Μηλεοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Πουρίου και τον Συνεταιρισμό Μηλεοπαραγωγών Μακρυράχης, νομικά πρόσωπα – μέλη του ΖΑΓΟΡΙΝ, καθώς και τον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, αλλά και τον Αγροτικό Σύλλογο Ζαγοράς.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει το πνεύμα συνεργασίας και συνέργειας που διακρίνει τον Συνεταιρισμό με άλλες υγιείς παραγωγικές μονάδες και συνεταιρισμούς, ενώ η διοίκηση ευελπιστεί ότι εφόσον πάνε όλα καλά με τη γραφειοκρατία, σε τρία χρόνια από τώρα, οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης, λόγω της ολοένα μεγαλύτερης παραγωγής μήλων που προέκυψε από την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, θα καλύπτονται από την Ενεργειακή τους Κοινότητα. Παράλληλα, η Ενεργειακή Κοινότητα είναι ένα σχήμα το οποίο μπορεί να επενδύσει και σε άλλα ζητήματα παραγωγής ενέργειας και να αναβαθμίσει τις δυνατότητες ολόκληρης της περιοχής.

-Διαφήμιση-