Σε τεράστιο ελαιώνα μετατρέπεται η Μεσσηνία

Σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα, ελλοχεύει ο κίνδυνος της μονοκαλλιέργειας

Ορατή είναι η εγκαθίδρυση της ελαιοκαλλιέργειας ως μονοκαλλιέργειας στον Nομό Μεσσηνίας, δημιουργώντας νέα οικονομικά δεδομένα στην περιοχή. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, Γιάννη Κυριακόπουλο, «η ελαιοκαλλιέργεια στη Μεσσηνία παραμένει σταθερή σε ένα ύψος 800.000 στρεμμάτων, που αντιστοιχούν σε 15.500.000 ελαιόδεντρα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια τάση αύξησης της ελαιοκαλλιέργειας που ακόμα δεν μπορεί να καταγραφεί».

Όπως εξηγεί «σε ό,τι αφορά την παραγωγή, παραμένει κορυφαία σε όλη την Ελλάδα, καθώς φτάνει τους 55.000 τόνους ελαιολάδου, με κορυφαία την περίοδο 2017-2018, όταν η παραγωγή έφτασε τους 65.000. Η παραγωγή βρώσιμης ελιάς φτάνει τους 4.000 τόνους».

Πίσω, όμως, από αυτά τα νούμερα και την τάση για αύξηση της καλλιέργειας, υπάρχει και ο κίνδυνος της μονοκαλλιέργειας. «Πραγματικά, υπάρχει πρόβλημα, αφού η Μεσσηνία τείνει να γίνει ένας τεράστιος ελαιώνας και αυτό δεν είναι θετικό και έτσι η διαφοροποίηση των καλλιεργειών γίνεται λιγότερο ισχυρή», σημειώνει ο κ. Κυριακόπουλος.

Η ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας έχει δημιουργήσει νέα οικονομικά δεδομένα, αφού, όπως αποκαλύπτει ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ, «το συνολικό εισόδημα μαζί με την επιδότηση έφτασε τα 250 εκατ. ευρώ. Εάν προστεθούν και τα 230 ελαιοτριβεία, αρκετά τυποποιητήρια, τα πέντε πυρηνελαιουργία και η μόχλευση των συναφών επαγγελμάτων, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το τεράστιο οικονομικό μέγεθος που δημιουργεί η ελαιοκαλλιέργεια στη Μεσσηνία. Η μαύρη τρύπα στην υπόθεση του ελαιολάδου είναι ότι το ποσοστό του τυποποιημένου δεν ξεπερνά το 12%-15%».