ΣΕΒΕ: Νέο ρεκόρ στο α’ 5μηνο 2021 για τις ελληνικές εξαγωγές – Καλύφθηκε το χαμένο έδαφος από το σύνολο του 2020

Σημαντική αύξηση κατά €3,0 δις κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ πεντάμηνο του 2021, μεταβολή σχεδόν ισόποση με τη μείωση που σημείωσαν στο σύνολο του 2020 (ήτοι €3,1 δις). Μάλιστα, η εν λόγω επίδοση αποτελεί ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές. Πιο αναλυτικά, η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και το Μάιο του 2021, καθώς σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 09.07.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €1.089,7 εκατ. δηλαδή, 51,1% και διαμορφώθηκαν σε €3.224,0 εκατ. έναντι €2.134,3 εκατ. το Μάιο του 2020. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψαν και οι εισαγωγές καθώς από €3.297,2 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €4.897,8 εκατ. φέτος με την αύξησή τους να διαμορφώνεται σε €1.600,6 εκατ., δηλαδή 48,5%. Το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα €1.673,8 εκατ. αυξημένο κατά €510,9 εκατ., δηλαδή 43,9% συγκριτικά με το Μάιο του 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Μαϊ 21

Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

3.224,0

2.134,3

1.089,7

51,1%

Εισαγωγές

4.897,8

3.297,2

1.600,6

48,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.673,8

-1.162,9

-510,9

43,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Θετική εικόνα παρουσιάζουν οι εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς από €1.756,8 εκατ. το Μάιο του 2020, ανήλθαν σε €2.221,7 το Μάιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε 26,5%, ήτοι €464,9 εκατ. Παρόμοια πορεία είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €937,9 εκατ., δηλαδή 33,2% και διαμορφώθηκαν σε €3.760,6 εκατ. έναντι €2.822,7 εκατ. πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €473,0 εκατ. (ήτοι 44,4%) και ανήλθε σε €1.538,9 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Μαϊ 21

Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

2.221,7

1.756,8

464,9

26,5%

Εισαγωγές

3.760,6

2.822,7

937,9

33,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.538,9

-1.065,9

-473,0

44,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές σε επίπεδο πεντάμηνου, παρατηρείται μία σημαντική βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2021, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €15.201,0 εκατ. έναντι €12.233,6 στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 με την αύξηση να ανέρχεται σε €2.967,4 εκατ., δηλαδή 24,3%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν και αυτές κατά €3.736,5 εκατ., δηλαδή 18,9% και από €19.733,5 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν στο ποσό των €23.470,0 εκατ. φέτος, ενώ αντίστοιχα ανοδική πορεία κατέγραψε και το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο από €7.499,9 εκατ. ανήλθε σε €8.269,0 εκατ. στο α’ πεντάμηνο του 2021, μία αύξηση της τάξης του 10,3%, δηλαδή €769,1 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €1.832,7 εκατ., δηλαδή 19,4% στο α’ πεντάμηνο 2021 και ανήλθαν σε €11.300,1 εκατ. έναντι €9.467,4 εκατ. πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €18.223,5 εκατ. φέτος έναντι €15.524,1 εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά 17,4%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαϊ 21

Ιαν-Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

15.201,0

12.233,6

2.967,4

24,3%

Εισαγωγές

23.470,0

19.733,5

3.736,5

18,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-8.269,0

-7.499,9

-769,1

10,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις εξαγωγικές επιδόσεις των επιμέρους κλάδων, καθώς όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν άνοδο εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα. Πιο αναλυτικά, αύξηση κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€350,7 εκατ., δηλαδή 17,4%), τα χημικά (€366,0 εκατ., δηλαδή 18,4%), τα τρόφιμα (€220,1 εκατ., δηλαδή 10,5%), τα μηχανήματα-οχήματα (€279,8 εκατ., δηλαδή 24,0%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€163,3 εκατ., δηλαδή 17,9%), οι πρώτες ύλες (€250,8 εκατ., δηλαδή 51,9%), τα ποτά και καπνά (€59,8 εκατ., δηλαδή 18,8%), τα λίπη και έλαια (€72,7 εκατ., δηλαδή 27,9%), και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€1,5 εκατ., δηλαδή 0,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαϊ 21

Ιαν-Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

3.935,9

2.708,1

1.227,8

45,3%

Βιομηχανικά

2.366,3

2.015,6

350,7

17,4%

Χημικά

2.353,0

1.987,0

366,0

18,4%

Τρόφιμα

2.317,2

2.097,1

220,1

10,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.447,1

1.167,3

279,8

24,0%

Διάφ. Βιομηχανικά

1.076,2

912,9

163,3

17,9%

Πρώτες Ύλες

733,9

483,1

250,8

51,9%

Ποτά-Καπνά

378,3

318,5

59,8

18,8%

Λίπη-Έλαια

333,1

260,4

72,7

27,9%

Μη ταξινομημένα

197,1

195,6

1,5

0,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

11.202,2

9.457,7

1.744,5

18,4%

Σύνολο*

15.138,1

12.165,8

2.972,3

24,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 21

Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Τρόφιμα

468,5

412,8

55,7

13,5%

Χημικά

413,3

402,4

10,9

2,7%

Βιομηχανικά

473,9

365,2

108,7

29,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

330,3

230,2

100,1

43,5%

Διάφ. Βιομηχανικά

208,1

150,3

57,8

38,5%

Πρώτες Ύλες

119,6

74,7

44,9

60,1%

Ποτά-Καπνά

79,8

63,7

16,1

25,3%

Λίπη-Έλαια

83,6

33,0

50,6

153,3%

Μη ταξινομημένα

39,0

36,3

2,7

7,4%

Πετρελαιοειδή

1.007,8

297,1

710,7

239,2%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

2.216,1

1.768,5

447,6

25,3%

Σύνολο*

3.223,9

2.065,6

1.158,3

56,1%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων για το α’ πεντάμηνο 2021, από τα περίπου €15,2 δις των εξαγωγών, τα €8,2 δις -που αντιστοιχούν στο 54,2% του συνόλου- αποστέλλονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), ενώ τα υπόλοιπα €7 δις -που αντιστοιχούν στο 45,8% του συνόλου- αποστέλλονται σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το ενδοκοινοτικό εμπόριο έχει μερίδιο 66,4% επί του συνόλου και οι Τρίτες Χώρες 33,6% επί του συνόλου.