Σιτηρά – Ελαιούχοι Σπόροι: Λιγότερα σιτηρά και αύξηση στους ελαιούχους προβλέπει η COCERAL

Μειωμένη κατά 2% αναμένεται να είναι η παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ28 (συν το Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε η COCERAL. Συγκεκριμένα, από τους 308,9 εκατομμύρια τόνους το 2019, εκτιμάται ότι η παραγωγή θα διαμορφωθεί σε 302,7 εκατομμύρια τόνους το 2020. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη παραγωγή μαλακού σίτου, του οποίου η παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 137,9 εκατομμύρια τόνους, από 145,7 τόνους που συγκομίστηκαν το 2019.

Σχεδόν σταθερή εκτιμάται η παραγωγή σκληρού σίτου από 7.540.000 τόνους σε 7.440.000 τόνους, ενώ και στο κριθάρι οι εκτιμήσεις δείχνουν οριακή μείωση (54.064.000 τόνοι το 2020 έναντι 54.580.0000 τόνων το 2019). Άνοδος 6,7% προβλέπεται στην παραγωγή αραβοσίτου, λόγω της εκτιμώμενης σημαντικής αύξησής της στη Γαλλία (+17,5%) και στη Γερμανία (+48%). Στην Ελλάδα, οι ειδικοί προβλέπουν ελαφρά μείωση στην παραγωγή σιτηρών (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι), από 2,55 εκατομμύρια τόνους σε 2,46 εκατομμύρια τόνους, αντίθετα με την αυξητική τάση στους ελαιούχους σπόρους και κυρίως στον ηλίανθο.

Μείωση στο ελληνικό κριθάρι, άνοδος για καλαμπόκι και μαλακό σιτάρι

Ενδιαφέρον στοιχείο στις προβλέψεις της COCERAL είναι η σημαντική μείωση στην ελληνική παραγωγή κριθαριού (Πίνακας 2), η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 12% των αποδόσεων το 2020 (εκτιμώμενη μέση στρεμματική απόδοση 220 κιλά ανά στρέμμα έναντι 250 κιλά ανά στέμμα το 2019). Έτσι, η παραγωγή κριθαριού αναμένεται φέτος να πέσει κάτω από τους 400.000 τόνους, όταν το 2019 άγγιξε το μισό εκατομμύριο τόνους.

Άνοδο της παραγωγής μαλακού σίτου στην Ελλάδα δείχνουν οι εκτιμήσεις, με 252.000 τόνους το 2020 έναντι 240.000 τόνων που παρήχθησαν το 2019. Η εκτίμηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην εκτιμώμενη αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 200.000 στρέμματα (1,4 έναντι 1,2 εκατ. στρεμμάτων), παρά το γεγονός ότι η μέση απόδοση αναμένεται να κινηθεί το 2020 στα 180 κιλά/στρέμμα, έναντι 200 κιλών/στρέμμα που ήταν το 2019.

Σε ό,τι αφορά το σκληρό σιτάρι, για το 2020 εκτιμάται μια μικρή αυξητική τάση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις (3,1 έναντι 3 εκατ. στρεμμάτων) που όμως σε συνδυασμό με μια εκτιμώμενη πτώση στις αποδόσεις κατά περίπου 10% αναμένεται να επιφέρει μικρή μείωση στην παραγωγή (620.000 έναντι 660.000 τόνων). Στον αραβόσιτο της χώρας μας, η COCERAL «βλέπει» αύξηση των εκτάσεων κατά 9% και μικρή μείωση στις στρεμματικές αποδόσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν ελαφρώς αυξημένη παραγωγή το 2020, στους 1,2 εκατ. τόνους από 1,15 εκατ. τόνους που ήταν το 2019.

Αυξημένη η ρουμανική παραγωγή αραβοσίτου το 2020

Ως προς τις ανταγωνιστικές στη χώρα μας στην παραγωγή καλαμποκιού Ρουμανία και Βουλγαρία, στην πρώτη αναμένεται αύξηση στην παραγωγή της κατά 190.000 τόνους, ενώ στη δεύτερη προβλέπεται πτώση στις αποδόσεις, με 650 κιλά/στρέμμα έναντι 707 κιλών/στρέμμα που «έπιασαν» πέρσι τα χωράφια.

Σημαντική αύξηση αποδόσεων που κινείται στη ζώνη των 100 επιπλέον κιλών ανά στρέμμα σε σχέση με πέρσι αναμένεται σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, χώρες που θα δουν τις παραγωγές τους να αυξάνονται σε απόλυτους αριθμούς.

Περισσότερη ελαιοκράμβη στην ΕΕ, αύξηση στον ελληνικό ηλίανθο

Ελαφρώς αυξημένη προβλέπεται η παραγωγή ελαιούχων σπόρων στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο (29,7 έναντι 29,2 εκατ. τόνων). Στην ελαιοκράμβη, με εξαίρεση τη Βουλγαρία, όπου προβλέπεται σημαντική πτώση στην παραγωγή (288.000 έναντι 477.000 τόνων), άλλες χώρες αναμένεται να έχουν οριακή ή μικρή αύξηση (Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία), ενώ σε ορισμένες αναμένεται σημαντική αύξηση (Γερμανία, Γαλλία).

Σχεδόν σταθερή αναμένεται να παραμείνει πανευρωπαϊκά η παραγωγή ηλίανθου (9,61 έναντι 9,77 εκατ. τόνων). Ενδιαφέρουσα είναι και η εκτίμηση για άνοδο στις καλλιεργούμενες εκτάσεις ηλίανθου στην Ελλάδα κατά 18% ή 1,3 εκατ. στρέμματα έναντι 1,1 εκατ. στρεμμάτων, γεγονός που πιθανόν να σχετίζεται με το «τσίμπημα» προς τα πάνω στα φετινά συμβόλαια που διαμορφώνονται στα 37 λεπτά/κιλό. Ομοίως, αναμένεται και αύξηση στην παραγωγή ηλίανθου, από 209.000 τόνους σε 247.000 τόνους.

Εκτιμήσεις παραγωγής μαλακού και σκληρού σίτου στην ΕΕ

  Ελλάδα Ιταλία Ρουμανία ΕΕ 28
Μαλακό σιτάρι
Εκτάσεις(εκατ. στρ.) 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1,20 1,40 5,35 5,30 20 22,20 237,23 232,47
Αποδόσεις(kg/στρέμμα) 200 180 565 549 395 410 614 593
Παραγωγή(χιλιάδες τόνοι) 240 252 3.023 2.910 7.900 9.102 145.686 137.901
Σκληρό σιτάρι
Εκτάσεις 3 3,10 12,15 13 0,05 0,05 21,99 23,25
Αποδόσεις 220 200 320 310 310 195 502 483
Παραγωγή 660 620 3.888 4.030 16 10 62.190 60.776

Πηγή: COCERAL

Εκτιμήσεις παραγωγής κριθαριού και αραβόσιτου στην ΕΕ

  Ελλάδα Γαλλία Ρουμανία ΕΕ 28
Κριθάρι
Εκτάσεις(εκατ. στρ.) 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2 1,8 19,42 19,80 4 4,30 123,88 125,91
Αποδόσεις(kg/στρέμμα) 250 220 709 635 345 354 502 483
Παραγωγή(χιλιάδες τόνοι) 500 396 13.766 12.573 1.380 1.522 62.190 60.776
Καλαμπόκι
Εκτάσεις 1,10 1,20 14,42 15,40 26,10 27,10 85,48 89,51
Αποδόσεις 1050 1000 873 960 460 450 713 726
Παραγωγή 1.155 1.200 12.586 14.784 12.006 12.195 60.979 65.013

Πηγή: COCERAL