«SOS» για την ξηρασία εκπέμπει η Διαμεσογειακή Επιτροπή

✱ Περισσότερους πόρους και δραστικές λύσεις ζητούν οι χώρες από την Κομισιόν
✱ Στο επίκεντρο των ανησυχιών και η Δυτική Ελλάδα

«Οι τρομερές επιπτώσεις της ξηρασίας είναι εμφανείς. Η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους, ρισκάροντας την επισιτιστική ασφάλεια, οι αυξημένες πιθανότητες πυρκαγιών απειλούν ζωές και oικότοπους, η σήψη της βλάστησης αποτελεί απειλή για τα οικοσυστήματα, ενώ η παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση κινδυνεύει».

Η ξηρασία στα μεσογειακά εδάφη φέρνει ανησυχία και κινητοποιεί τη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR), η οποία έστειλε κοινή επιστολή προς τους Ευρωπαίους επιτρόπους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να δώσουν περισσότερους πόρους σε περιβαλλοντικά θέματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR και τα μέλη της, μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπροσωπούμενη από τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Φωκίωνα Ζαΐμη, υπογράφουν την κοινή επιστολή, με θέμα «Πρόσκληση για συμμετοχή σε εποικοδομητικό διάλογο για λύσεις για την ξηρασία για τα μεσογειακά εδάφη». Το κοινό μέτωπο διεκδίκησης λύσεων απαρτίζεται από την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα και το Μαρόκο.

Η επιστολή έχει αποδέκτες τους Ευρωπαίους επιτρόπους Elisa Ferreira, για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, Wopke Hoekstra για την Κλιματική Δράση και Virginijus Sinkcius για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία.

Μεγάλη ανησυχία

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή, η συλλογική ανησυχία περιστρέφεται γύρω από την κατάσταση της ακραίας ξηρασίας που πλήττει τα εδάφη τους, η οποία επιδεινώνεται από την επικείμενη απειλή της κλιματικής κρίσης. Επιπλέον, οι εποχικές προβλέψεις δείχνουν ότι το καλοκαίρι του 2024 αναμένεται να είναι θερμότερο από ό,τι συνήθως, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις για τους υδάτινους πόρους.

«Οι τρομερές επιπτώσεις της ξηρασίας είναι εμφανείς. Η γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους, ρισκάροντας την επισιτιστική ασφάλεια, οι αυξημένες πιθανότητες πυρκαγιών απειλούν ζωές και oικότοπους, η σήψη της βλάστησης αποτελεί απειλή για τα οικοσυστήματα, ενώ η παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση κινδυνεύει», όπως υπογραμμίζεται. Και προστίθεται: «Η ανάγκη για άμεση δράση είναι επιτακτική για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και επιδιώκουμε να ξεκινήσουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να επιδιώξουμε βιώσιμες λύσεις για τις περιοχές μας».

Επείγουσες δράσεις

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη-περιφέρειες της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR προτείνουν βασικές επείγουσες δράσεις, όπως διεξαγωγή λεπτομερούς αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της ξηρασίας στις περιφέρειες της Μεσογείου. Σημαντικός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Προτείνεται, επίσης, η προώθηση Επενδύσεων Έρευνας και Καινοτομίας με πρόσθετες διατάξεις χρηματοδότησης στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας. Σημαντική είναι η εξεύρεση πόρων για μεθόδους εξοικονόμησης νερού και για εναλλακτικές πηγές νερού κ.ά.

Όπως δήλωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, «χρησιμοποιούμε κάθε πρόσφορο τρόπο με τα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε, προκειμένου να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει να δώσει περισσότερους πόρους σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ξηρασία, η διάβρωση ακτών, η διαχείριση υδάτων κ.ά., τα οποία είναι σημαντικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας, επισήμανε: «Η ανάληψη πρωτοβουλιών με σαφή οικολογικό προσανατολισμό οφείλει να είναι άμεση. Η αειφορική διάσταση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων πρέπει να ενταθεί έτι περαιτέρω και να υπάρξει ένας πολυεπίπεδος πράσινος μετασχηματισμός της οικονομίας εν γένει.

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση καλών πρακτικών από περιοχές που έχουν υλοποιηθεί επιτυχημένα έργα αντιμετώπισης της ξηρασίας των μεσογειακών εδαφών αποτελεί άμεση αναγκαιότητα. Η συνεπής παρακολούθηση του φαινομένου και η καταγραφή των δεδομένων του πρέπει να είναι διαρκής».