Στερεά Ελλάδα: Επιχορηγούνται 35 μικρές επιχειρήσεις της περιφέρεια

Συνολικά 35 νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις βρίσκονται και κάποιες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως εταιρείες επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος, υδροπονικά θερμοκήπια, μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου, μονάδες παραγωγής πυρηνέλαιου και πτηνοτροφικές μονάδες.

Οι επιχειρήσεις κατέθεσαν τα επενδυτικά τους σχέδια στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης της διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπου και αξιολογήθηκαν. Για να μπορέσουν να επιχορηγηθούν, έλαβαν την υψηλότερη μοριοδότηση, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις βασικές απαιτήσεις της προκήρυξης. Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των 13.644.654,08 ευρώ. Το σύνολο των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν είναι 30.764.838,76 ευρώ.