Στην υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών για τη βιολογική παραγωγή επενδύει ο Καναδάς

Περίπου 300.000 δολάρια επενδύει η κυβέρνηση του Καναδά για να βοηθήσει τους παραγωγούς να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές στη βιολογική παραγωγή, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Γεωργίας Marie-Claude Bibeau σχετικά με τη χρηματοδότηση του υπουργείου στον Prairie Organic Development Fund (PODF), μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος έχει δεσμευτεί στο εθνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Η επένδυση αναμένεται να ανέλθει, πιο συγκεκριμένα, έως τα 297.330 δολάρια, με στόχο την παροχή εργαλείων, αλλά και τη στήριξη στους παραγωγούς να ενσωματώσουν βιολογικές πρακτικές που θα συμβάλουν στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για βιολογικά προϊόντα.

Πρόκειται για επένδυση που θα βοηθήσει τον οργανισμό στην υλοποίηση της στρατηγικής μεταφέροντας εξειδικευμένες δεξιότητες, γνώση και καλύτερες πρακτικές στους υπάρχοντες βιοκαλλιεργητές, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν πιο βιολογικές μεθόδους.

Το PODF έχει ακόμη επιφορτιστεί με την αύξηση της ενημέρωσης και της κατανόησης του οφέλους που έχει η βιολογική γεωργία, αλλά και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης για το αγροδιατροφικό σύστημα της χώρας.

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή εργαλείων επέκτασης επιχειρήσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αγρότες σε όλο τον Καναδά μέσω συνεδρίων παραγωγών και διαδικτυακών σεμιναρίων, podcast, διαδικτυακών γεωπονικών εργαλείων και εκπαίδευσης.

Μέσω της πρωτοβουλίας, οι παραγωγοί μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα αγροκτήματα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων αγορών και της κλιματικής αλλαγής, όπως προσθέτει.

Έκτος μεγαλύτερος παίκτης παγκοσμίως

Ο βιολογικός τομέας του Καναδά αξιολογείται στα 8 δισ. δολάρια και είναι ο έκτος μεγαλύτερος παγκοσμίως, υπενθυμίζει το υπουργείο. «Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ζήτησης για βιολογικά είναι της τάξεως του 8,7% στη χώρα και παρά τις αυξήσεις στην καναδική παραγωγή, η ανάπτυξη στις διεθνείς, αλλά και τις καναδικές αγορές εξακολουθεί να ξεπερνά την προσφορά, υπογραμμίζει.