Στυλίδα: Η γεωργία του άνθρακα ως επιχειρηματικό μοντέλο

Ημερίδα, με τίτλο «Το πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο της γεωργίας του άνθρακα», πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Στυλίδα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τη συνδρομή του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Αλιευτικής Πολιτικής, Κώστα Αποστολόπουλο. Στόχος της ήταν η ενημέρωση των παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών αυτής μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης μεθόδων ευφυούς γεωργίας για την καταγραφή της γεωργίας του άνθρακα, η οποία αποτελεί νέο πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο παραγωγής.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Αποστολόπουλος, ο οποίος επισήμανε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με την αξιοποίησή τους στο νέο περιβάλλον, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται. Εστίασε στη γεωργία του άνθρακα και στην αναγκαιότητα διαχείρισης πρακτικών προς όφελος των παραγωγών, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από ειδικούς του χώρου βασικές αρχές και τυπικές γεωργικές πρακτικές δέσμευσης του άνθρακα από τα καινοτόμα έργα Carbonica και Olive up ως παραδείγματα γεωργίας άνθρακα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε και με τη συμμετοχή του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, της εταιρείας ΝEUROPUBLIC ΑΕ, του ΑΠΘ, όπως και της εταιρείας Αειφορική ΑΕ.

Εξειδικεύοντας όλες τις παραμέτρους, οι εισηγητές και ο καθένας από την πλευρά του παρουσίασαν ολοκληρωμένες προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή στην πράξη. Η Δρ. Παρασκευή Χατζή, επιστημονική συνεργάτιδα και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης με την εφαρμογή της γεωργίας του άνθρακα, έτσι όπως διαμορφώνεται από τα οικολογικά σχήματα.

Η Παναγιώτα Λουκά, γεωπόνος Msc και υπεύθυνη διαχείρισης έργων της ΝEUROPUBLIC ΑΕ, μίλησε για το παράδειγμα εφαρμογής της γεωργίας άνθρακα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Οlive up) και τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας. Ο Γιώργος Γαλάνης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στις υπηρεσίες και στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τη δράση Carbonica. Τέλος, ο Παναγιώτης Ζαμπέκας, γεωπόνος MSc, σύμβουλος ποιότητας στην Αειφορική ΑΕ, αναφέρθηκε στις απαιτούμενες γεωπονικές εργασίες μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση με καλύτερα αποτελέσματα.

Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων αγροτών, γεωτεχνικών και άλλων επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα στον ελαιοκομικό.