Σχέδια Βελτίωσης: Μετά την Κ. Μακεδονία και την Κρήτη, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση στις υπόλοιπες περιφέρειες

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός σε Θεσσαλία και Έβρο

Στην αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης (Δράση 4.1.5) προχώρησε το ΥΠΑΑΤ κατά 23.840.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους των πληγεισών Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Με την αύξηση αυτή, η οποία προβλέπεται σε τροποποιητική απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται πλέον σε 203.840.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο νέος προϋπολογισμός της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» διαμορφώνεται ανά περιφέρεια ως εξής:

✱ Αν. Μακεδ. – Θράκης: 23.300.000 ευρώ

✱ Κεν. Μακεδονίας: 33.660.000 ευρώ

✱ Δυτικής Μακεδονίας: 16.760.000 ευρώ

✱ Θεσσαλίας: 36.500.000 ευρώ

✱ Ηπείρου: 8.520.000 ευρώ

✱ Ιονίων Νήσων: 2.560.000 ευρώ

✱ Δυτικής Ελλάδας: 18.050.000 ευρώ

✱ Στερεάς Ελλάδας: 13.150.000 ευρώ

✱ Πελοποννήσου: 16.690.000 ευρώ

✱ Αττικής: 2.760.000 ευρώ

✱ Βορείου Αιγαίου: 9.940.000 ευρώ

✱ Νοτίου Αιγαίου: 3.780.000 ευρώ

✱ Κρήτης: 18.170.000 ευρώ

Σύνολο: 203.840.000 ευρώ

Πορεία αξιολογήσεων

Ως προς την πορεία των αξιολογήσεων, ήδη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης και ολοκληρώνονται οι εργασίες των γνωμοδοτικών επιτροπών στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, «μέχρι το τέλος του έτους, αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, δηλαδή σε χρόνο που δεν θα έχει υπερβεί τους έξι μήνες από τη λήξη της πρόσκλησης».

Στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, από τα οποία θα καθοριστεί η ζήτηση σε κάθε περιφέρεια, θα καταμεριστεί επιπλέον ποσό ως υπερδέσμευση για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων επιλέξιμων αιτήσεων.