Σχεδόν τα μισά ακίνητα στην Αιγιαλεία είναι αδήλωτα

Στο 45% υπολογίζεται πως φτάνει το ποσοστό των αδήλωτων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή της Αιγιαλείας, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να κινδυνεύουν με επιβολή προστίμων, μετά και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου.

Συμβολαιογράφοι και μηχανικοί αποδίδουν την αδράνεια των ιδιοκτητών ακινήτων και κτημάτων στην οικονομική δυσπραγία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις μη ύπαρξης συμβολαίων.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα και τα κτήματά τους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, κινδυνεύουν από την ενεργοποίηση του άρθρου περί επιβολής χρηματικού προστίμου, για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα πρόστιμα ξεκινούν από 300 ευρώ και θα φτάνουν έως τα 2.000 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και τις προδιαγραφές του ακινήτου.