Τα 10,1 δισ. δολάρια αναμένεται να φτάσει η παγκόσμια αγορά ευφυούς γεωργίας μέχρι το 2024

-Διαφήμιση-

Η αγορά γεωργίας ακριβείας αναμένεται να αυξηθεί παγκοσμίως από 4,84 δισ. δολάρια το 2018 σε 10,16 δισ. δολάρια μέχρι το 2024, προβλέπει η έκθεση της ResearchandMarkets. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση –μεταξύ άλλων– οφείλεται σε διάφορες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση σύγχρονων μηχανημάτων ευφυούς γεωργίας από τους αγρότες.

Ο συγκεκριμένος τομέας που κυριάρχησε το 2018 αναμένεται να συνεχίσει την ίδια πορεία μέχρι το 2024, καθώς οι αγρότες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε συσκευές αυτοματισμού και ελέγχου για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Παρακολούθηση απόδοσης

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αναμένεται να κερδίσουν οι συσκευές παρακολούθησης της απόδοσης των καλλιεργειών, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη αισθητήρων για τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων που σχετίζονται με την καλλιέργεια και τη βελτίωση του σχεδιασμού και τη διαχείρισης αυτής.

Συστήματα καθοδήγησης

Ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας, όμως, στην παγκόσμια αγορά ευφυούς γεωργίας είναι αυτός των συστημάτων καθοδήγησης. Στον συγκεκριμένο τομέα, η τεχνολογία χωρίζεται στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση, στη μεταβλητή εφαρμογή των αγροεφοδίων μέσω τεχνολογιών εντοπισμού και στις τεχνολογίες καθοδήγησης σε ελκυστήρες.

Ο τομέας αναμένεται να αυξηθεί αρκετά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι τεχνολογίες καθοδήγησης επιλέγονται από τους αγρότες για τη συλλογή δεδομένων στο χωράφι, οι οποίες αναλύονται για τη λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με τη φύτευση, τη συγκομιδή και τη λίπανση των καλλιεργειών.

Η Βόρεια Αμερική κυριαρχεί

Η ευφυής γεωργία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και επεκτείνεται σε διάφορα μέρη του πλανήτη όπως η Ασία, η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Το 2018, η Βόρεια Αμερική κυριάρχησε στην παγκόσμια αγορά ευφυούς γεωργίας, υποστηριζόμενη από την παρουσία κορυφαίων συντελεστών της αγοράς και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών από χώρες της περιοχής.

Η αγορά της Ασίας θα αναπτυχθεί γρήγορα

Η αγορά ευφυούς γεωργίας στην Ασία αναμένεται να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό τα επόμενα χρόνια, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία και η Κίνα.

-Διαφήμιση-