ΗΠΑ: Η τεχνολογία «γλυτώνει» καύσιμα 200.000 αυτοκινήτων

Ίση με την απομάκρυνση 200.000 αυτοκινήτων τον χρόνο από τον δρόμο είναι η εξοικονόμηση καυσίμου που πραγματοποιείται λόγω της χρήσης τεχνολογιών στο χωράφι, σύμφωνα με έρευνα ειδικών για τις ΗΠΑ.

Η Ένωση Κατασκευαστών Εξοπλισμού, σε συνεργασία με την Αμερικανική Ένωση Σόγιας, την CropLife America και την Εθνική Ένωση Καλλιεργητών Καλαμποκιού, δημοσίευσε μια μελέτη, καταγράφοντας κατά πόσο η διαθέσιμη τεχνολογία στις ΗΠΑ βελτιώνει την περιβαλλοντική διαχείριση παράλληλα με την οικονομική απόδοση των αγροτών. Στην έρευνα εξετάστηκε η χρήση των τεχνολογιών, κατά κύριο λόγο σε καλλιέργειες όπως η σόγια, το βαμβάκι και το καλαμπόκι.

Για τον σκοπό αυτόν, διερευνήθηκαν τέσσερα βασικά περιβαλλοντικά οφέλη που επιτυγχάνονται με την υιοθέτηση της τεχνολογίας, όπως:

Αυξημένη απόδοση καλλιεργειών.
Μείωση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας.
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω μικρότερης επικάλυψης και καλύτερης παρακολούθησης των καλλιεργειών.
Εξοικονόμηση νερού μέσω ακριβέστερης ανίχνευσης αναγκών.

Οι ειδικοί κατέγραψαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αλλά και πιθανές προβλέψεις από την περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειες. Όπως επεσήμαναν, καθώς ο εξοπλισμός και οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας υιοθετούνται ευρύτερα, θα σημειωθεί σημαντική αύξηση των αποδόσεων και περαιτέρω εξοικονόμηση των εισροών.

Σύμφωνα με την έρευνα, μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ, η παραγωγικότητα των καλλιεργειών που μελετήθηκαν έχει αυξηθεί κατά 4% και έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί περισσότερο από 6% με ευρύτερη υιοθέτηση. Η γεωργία ακριβείας έχει βελτιώσει την απόδοση εφαρμογής λιπασμάτων κατά περίπου 7% και έχει τη δυνατότητα να τη βελτιώσει περαιτέρω κατά 14%.

Επίσης, η χρήση ζιζανιοκτόνων έχει μειωθεί κατά περίπου 9% και έχει τη δυνατότητα να μειωθεί περαιτέρω, φτάνοντας το 15% σε πλήρη υιοθέτηση. Επιπλέον, η χρήση ορυκτών καυσίμων έχει μειωθεί κατά προσέγγιση 6%, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης κατά 16%. Τέλος, η χρήση νερού έχει μειωθεί κατά 4% λόγω της τρέχουσας υιοθέτησης γεωργίας ακριβείας, με τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης 21% σε πλήρη υιοθέτηση.