Οι τιμές ενοικίασης αγροτικής γης στην ΕΕ – Ποια περιοχή της Ελλάδας στις ακριβότερες της Ευρώπης

Δεν κατέχουν όλοι οι αγρότες τη γη που καλλιεργούν, με πολλούς να επιλέγουν να νοικιάσουν. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι ετήσιες τιμές ενοικίασης ενός εκταρίου γεωργικής γης ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ χωρών και περιφερειών.

Η ενοικίαση ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης ή/και μόνιμων λιβαδιών κυμαινόταν από 62 ευρώ στη Σλοβακία έως 836 ευρώ κατά μέσο όρο στις Κάτω Χώρες.

Η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Αττική συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές χώρες για ενοικίαση στην Ευρώπη με 927 € ανά εκτάριο.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.
 

Διάγραμμα κουκκίδων: μέσες τιμές ενοικίασης για ένα εκτάριο γης στην ΕΕ, 2021 (σε € ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης ή/και μόνιμων λιβαδιών ανά έτος) Πηγή δεδομένων:   open_lrnt

Μεταξύ των περιοχών της ΕΕ, η ενοικίαση ενός εκταρίου γεωργικής γης ήταν πιο ακριβή το 2021 στην ολλανδική περιφέρεια Flevoland (1.721 € ανά εκτάριο), ακολουθούμενη από τις Κανάρια στην Ισπανία (1.119 € ανά εκτάριο) και την Αττική στην Ελλάδα (927 € ανά εκτάριο). χα). Με δεδομένα από το 2020, η Venezia Giulia στην Ιταλία (1.714 ευρώ ανά εκτάριο) θα ήταν μεταξύ των περιοχών με τις υψηλότερες τιμές ενοικίασης.

Αντίθετα, οι τιμές ενοικίασης ήταν χαμηλότερες στο Mellersta Norrland και στο Övre Norrland (και οι δύο 25 ευρώ ανά εκτάριο) στη Σουηδία, ακολουθούμενο από το Východné Slovensko (42 ευρώ) στη Σλοβακία. Τα μόνιμα λιβάδια είναι η κύρια χρήση γεωργικής γης σε αυτές τις περιοχές.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ που ανέφεραν συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης για αρόσιμη γη και για μόνιμους βοσκότοπους, η ενοικίαση μόνιμων λιβαδιών ήταν πάντα φθηνότερη από την ενοικίαση καλλιεργήσιμης γης. Το ενοίκιο για ένα εκτάριο μόνιμων λιβαδιών το 2021 κυμάνθηκε από το χαμηλό των 39 € κατά μέσο όρο στη Σλοβακία έως τα 337 € κατά μέσο όρο στην Ιρλανδία, σε σύγκριση με τις τιμές ενοικίασης για καλλιεργήσιμη γη που κυμαίνονταν μεταξύ 79 και 466 € στις ίδιες δύο χώρες.