Οι τιμές στο σκόρδο κρατούν σταθερές τις εκτάσεις

Ανασταλτικός παράγοντας για την επέκταση της καλλιέργειας η έλλειψη εργατικών χεριών

Ολοκληρώθηκαν στο σύνολο της χώρας οι φυτεύσεις του σκόρδου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, παρουσιάζεται μία μικρή άνοδος στα καλλιεργούμενα στρέμματα, η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών παραγωγού, με αποτέλεσμα το προϊόν να κερδίζει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των αγροτών.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εκμηχάνισης της παραγωγής, εντούτοις η χειρωνακτική εργασία συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στο σκόρδο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αυξάνονται πιο δραστικά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, τη στιγμή που το προϊόν εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση από την αγορά.

Διαθέτουν με άνεση στην αγορά οι Εβρίτες

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της καλλιέργειες στον Έβρο, ο αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού της Νέας Βύσσας, Γιάννης Μαργαριτίδης, υποστηρίζει ότι το σκόρδο αποτελεί δυναμική καλλιέργεια για την περιοχή του. «Αν και έχουμε σοβαρά προβλήματα από την έλλειψη εργατών, προσπαθούμε να αυξήσουμε κάθε χρόνο τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, διότι δεν αντιμετωπίζουμε καμία δυσκολία διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Αυτό, όμως, που μας απασχολεί περισσότερο, είναι ότι η απουσία εργατικών χεριών δυσχεραίνει τον προγραμματισμό, από τη φύτευση μέχρι και τη συλλογή».

Ο κ. Μαργαριτίδης υπολογίζει την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής του σε 5% με 10% για το συγκεκριμένο προϊόν, λόγω και της ταυτότητάς του στην αγορά. Σημαντικό, όμως, παραμένει για τον ίδιο το κόστος παραγωγής, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα των παραγωγών, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ημερομίσθια που κυμαίνονται στα 50 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των τιμών, με βάση και το πώς αυτό διαμορφώθηκε την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, ο κ. Μαργαριτίδης επισημαίνει ότι η τιμή παραγωγού για την πρώτη ποιότητα έφθασε στα 2,40 λεπτά το κιλό. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ποιότητα του προϊόντος, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανεβάσουμε την προστιθέμενη αξία και να ανοίξουμε περισσότερες αγορές», καταλήγει.

Δεν θα χαθεί η φετινή χρονιά στη Θεσσαλία

Μπορεί οι πλημμύρες στον κάμπο της Θεσσαλίας να δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οικονομία, ωστόσο η παρουσία και η διάθεση των σκορδοπαραγωγών παραμένει θερμή. Ο Φάνης Μπανές, από τον Πλατύκαμπο Λάρισας, κάνει λόγο για σταθερές εκτάσεις, οι οποίες καλλιεργούνται κάθε χρόνο με σκόρδα. Επίσης υποστηρίζει ότι πολλοί από τους παραγωγούς έχουν κάνει χρήση ισπανικών βολβών, πληρώνοντας ακόμα και 800 ευρώ ανά στρέμμα.

«Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί τα τελευταία χρόνια είναι ισπανικής προέλευσης, με μεγάλο κόστος ανά στρέμμα. Το πλεονέκτημά τους, όμως, εστιάζεται στο γρήγορο φύτρωμα, την ανάπτυξη, την προσαρμοστικότητα, αλλά και την πρωιμότητα της παραγωγής». Κλείνοντας, ωστόσο, αναφέρεται και στην προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, με τις καταστροφές από τις μεγάλες πλημμύρες σε αποθηκευμένα σκόρδα, τα οποία ήταν έτοιμα προς διάθεση. «Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί μας έχουν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα το πώς αυτές καταγράφονται».

Ενισχύουν την παραδοσιακή καλλιέργεια για καλύτερη συντήρηση στην Κοζάνη

Στην παραγωγή σκόρδου της περιοχής του αναφέρεται και ο Ισαάκ Κυπάρογλου, παραγωγός από τα Κοίλα Κοζάνης. Όπως υποστηρίζει, την τρέχουσα περίοδο θα αυξήσει τον αριθμό των καλλιεργούμενων χωραφιών με σκόρδα, ούτως ώστε να καλύψει στην τοπική αγορά. «Το προϊόν μας το παράγουμε με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, έτσι όπως τον μάθαμε από τους προγόνους μας. Για τον λόγο αυτόν, έχει μεγάλο χρόνο συντήρησης, φθάνοντας ακόμη και μετά το Πάσχα», επισημαίνει.

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών, αναφέρει ότι αυτές, για την προηγούμενη περίοδο, κυμάνθηκαν μεσοσταθμικά από 10 έως 22 λεπτά το τεμάχιο, ανάλογα με την ποιότητα τους. Κλείνοντας, στέκεται και στο θέμα των εργατικών χεριών, καθώς για τον ίδιο «η απουσία τους αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την εξέλιξη της καλλιέργειας».