Τον Αύγουστο οι πρώτες συντάξεις για αγρότες με χρέη έως 10.000 ευρώ

Περιθώριο δύο μηνών για ένταξη στη ρύθμιση όσων οφείλουν υψηλότερα ποσά
18/06/2024
7' διάβασμα
ton-avgousto-oi-protes-syntaxeis-gia-agrotes-me-chrei-eos-10-000-evro-323921

Εντός του επόμενου διμήνου τοποθετείται η έκδοση των πρώτων συντάξεων αγροτών με χρέη έως 10.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, ενώ ήδη «τρέχει» η διαδικασία των αιτήσεων για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4.000 αιτήσεις από αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Δυνητικά ωφελημένοι από τη νέα ρύθμιση με τα αυξημένα όρια οφειλών είναι 10.102 αγρότες που χρωστούν από 6.000 ευρώ (σ.σ. το προηγούμενο «ταβάνι» χρεών) έως 10.000 ευρώ και έχουν ηλικία άνω των 62 ετών. Εξ αυτών, δε, οι 4.992, δηλαδή κάτι λιγότερο από τους μισούς, είναι άνω των 67 ετών.

Συνολικά, οι μη μισθωτοί που πληρούν, τουλάχιστον από ασφαλιστικής πλευράς, τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν βάσει των νέων διατάξεων ανέρχονται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του ΕΦΚΑ, σε περίπου 50.000. Υπενθυμίζεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους το όριο οφειλών ανέβηκε από τα 20.000 στα 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εφαρμογή για τον έλεγχο εκ μέρους του ΕΦΚΑ των ασφαλιστικών προϋποθέσεων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και αυτό που απομένει είναι το «πράσινο φως» των τραπεζών για τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων, ώστε να ξεκινήσουν, στη συνέχεια, οι αιτήσεις από τους ασφαλισμένους.

Για όσους αγρότες έχουν χρέη από 6.000 έως 10.000 ευρώ, σε πρώτη φάση γίνεται έλεγχος από τον ΕΦΚΑ για να διαπιστωθεί κατά πόσο εκπληρώνονται σωρευτικά οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Όπως έχει γράψει η «ΥΧ», το αίτημα ένταξης στον διακανονισμό θα υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης (σ.σ. δεν θα υπάρχει, δηλαδή, κάποια ξεχωριστή πλατφόρμα) και με αυτήν ο ασφαλισμένος θα δίνει τη συγκατάθεσή του για την άρση του τραπεζικού απορρήτου σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει λογαριασμό ή κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά του.

Μόνο για χρέη στον π. ΟΓΑ το όριο καταθέσεων 6.000 ευρώ

Για τους αγρότες, το ανώτατο όριο καταθέσεων ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, ωστόσο, όπως τονίζεται σε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, το νούμερο αυτό αφορά οφειλέτες αποκλειστικά του π. ΟΓΑ. Αυτό σημαίνει ότι, για έναν αγρότη με διαδοχική ασφάλιση που έχει «δημιουργήσει» χρέη και σε άλλο κάποιο ταμείο (π.χ. ΕΤΑΑ) θα ισχύει το (υψηλότερο) όριο καταθέσεων 12.000 ευρώ.

Πέραν αυτών, τη νέα ρύθμιση μπορούν να αξιοποιήσουν και όσοι οφείλουν ποσά υψηλότερα των 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για αγρότες, ή των 30.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει το υπερβάλλον ποσό να καταβληθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της οφειλής από τον ΕΦΚΑ. Αν η δίμηνη αυτή προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται λόγω οφειλών.

Η διαδικασία ελέγχου

Για όσους αγρότες έχουν χρέη από 6.000 έως 10.000 ευρώ, σε πρώτη φάση γίνεται από τον ΕΦΚΑ έλεγχος για να διαπιστωθεί κατά πόσο εκπληρώνονται σωρευτικά οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, δηλαδή:

 Αν έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή το 62ο, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών.

✱ Αν έχει εξοφλήσει εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες θα προχωρούν στον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων οι οποίες, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ και, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα 12.000 ευρώ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, λαμβάνονται υπόψη:

✱ Το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

 Ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι ασφαλιστικές και τραπεζικές προϋποθέσεις, η σύνταξη του αγρότη θα εκδίδεται κανονικά και το ποσό της οφειλής μεταξύ 6.000 και 10.000 ευρώ (ή μεταξύ 20.000 έως 30.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία) θα συμψηφίζεται με το 60% της σύνταξης που δικαιούται μέχρις ότου το συνολικό χρέος να μειωθεί κάτω από τα 6.000 ευρώ.

Το ποσό της παρακράτησης σε μηνιαία βάση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ (ή των 333,33 ευρώ, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία/αυτοαπασχολούμενο). Για την εναπομείνασα οφειλή, δηλαδή μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος των 6.000 ευρώ ποσού, θα εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα διακανονισμού με έως 60 μηνιαίες δόσεις.

Μπαίνουν και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 20/12/2023

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (ν.5078/2023), δηλαδή έως τις 20/12/2023 και οι οποίες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Αυτό, ωστόσο, δεν γίνεται αυτόματα, αλλά κατόπιν αίτησης του ίδιου του ασφαλισμένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα υπαγωγής, τότε η αίτηση αυτή θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, ήτοι 20/12/2023.

Αντίστοιχα, αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά τις 20/12/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας μπορούν επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαημέρου από τη σχετική ενημέρωση του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί είτε λόγω οφειλών είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο, απαιτείται η επανυποβολή της για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.