Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Τοπικές δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προωθεί αντίστοιχες δράσεις με θετικό πρόσημο. Η ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου βελτίωσης και προσαρμοστικότητας της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εμπλεκόμενων φορέων για τη χάραξη μιας σύγχρονης στρατηγικής και πολιτικών στον κλάδο.

Για τον λόγο αυτόν, η περιφέρεια ενέταξε στον άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» δράσεις επιχειρηματικότητας στους δήμους Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Δράση

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δράση η οποία ξεπερνά τα 600.000 ευρώ, καλύπτοντας πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, ο Δήμος Λεβαδέων, ως επικεφαλής εταίρος ανάπτυξης αυτού του καινοτόμου ψηφιακού παρατηρητηρίου, δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων εργαλείων για τις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης των παραπάνω δήμων.

«Ο στόχος αυτής της προσπάθειας εστιάζεται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες συνθήκες του ανταγωνισμού», υποστηρίζουν στελέχη της δράσης αυτής.

Παράλληλα, μέσα από την ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες μεθοδολογίες και ψηφιακά εργαλεία, ώστε να αξιοποιηθούν από όλους και να τα εντάξουν στον δικό τους επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Μέσα από αυτές τις δυνατότητες, οι δράσεις θα μπορούν να πολλαπλασιαστούν με την καταγραφή του επιχειρησιακού κλίματος των μηνυμάτων. Επιπλέον, μέσω των ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και των ερευνών αγοράς, μπορεί να υπάρχει δημοσιότητα και ενημέρωση για τη δικτύωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης.

Κατά την υπογραφή της ένταξης της δράσης στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ο περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός, είπε ότι «οφείλουμε να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και ειδικά εκείνες που επιδιώκουν να εκσυγχρονιστούν και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίσαμε την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αποτύπωση του επιχειρηματικού κλίματος, όπως επίσης και των προβλημάτων της αγοράς».