Ενδιαφέρον από την Τράπεζα Πειραιώς για την αξιοποίηση της ΒΙΠΕ Πρέβεζας

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας μεταξύ του Προέδρου Ιωάννη Μπούρη, εκπροσώπων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εκπροσώπων της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και του Προέδρου της ΒΙΠΕ Θωμά Μποντίνα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης της ΒΙΠΕ Πρέβεζας, η οποία βρίσκεται σε φθίνουσα κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προτάθηκε από το Επιμελητήριο Πρέβεζας, η αξιοποίηση τμήματος της ΒΙΠΕ και η μετατροπή του ως Κέντρο Εξαγωγής Αγροτικών Προϊόντων.

Πρόταση που εφόσον υλοποιηθεί, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στον τοπικό επιχειρηματικό τομέα όσο και την ευρύτερη οικονομία.

Η Τράπεζα Πειραιώς εκδήλωσε το έντονο ενδιαφέρον της για τη συγκεκριμένη πρόταση και συναποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση και τεκμηρίωση της ιδέας, μέσω της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία θα, αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση, αναλύει τις εμπορευματικές εισροές που υπάρχουν, παρουσιάζει το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα, αναλύει τη βιωσιμότητα του έργου

Τέλος προγραμματίστηκε η από κοινού συνάντηση με τους αρμόδιους εκπροσώπους της πολιτείας στα αρμόδια υπουργεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητήριου Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος και Παναγιώτης Κώνστας και οι εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., Α. Λουκάτο, Εποπτεύων Δ/νσης Λειτουργίας Εμπορικής Διεύθυνσης κ Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, Μ. Τσορδαλάκη, Επικεφαλή Δ/σης Λειτουργίας ΒΙΠΕ, Α. Καρακάση, Επικεφαλή Εμπορικής Δ/νσης, Ιγν. Λογιώτατο, Επικεφαλή Λειτουργίας ΒΙΠΕ Β.Τομέα.

Πηγή: pamepreveza.gr

-Διαφήμιση-