Τρεις μήνες νωρίτερα θα γνωρίζουν οι αγρότες τις αποδόσεις στα σιτηρά

Εγκαιρη πρόγνωση απόδοσης μαλακού σίτου, λίγους μήνες πριν από τον θερισμό, με τη χρήση κλιματικών δεδομένων έχουν, πλέον, στη διάθεσή τους οι Έλληνες παραγωγοί.

Καβάλα: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αλωνιστική περίοδο
-Διαφήμιση-

Η Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» ανέπτυξαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης πρόγνωσης αυξομειώσεων της απόδοσης σιταριού πριν από το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, γνωρίζοντας τις αποδόσεις και τα κλιματικά δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τον ερευνητή του ινστιτούτου, Βασίλη Ασχονίτη, που ανέπτυξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή άλλων εγκεκριμένων επιστημόνων, «το σύστημα στηρίχθηκε στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου και στη ρύθμισή του με τις μετρήσεις απόδοσης μαλακού σιταριού που είχαν γίνει επί 25 χρόνια (1980-2004), σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εδαφών, στους πειραματικούς αγρούς του αγροκτήματος του ΑΠΘ και είναι το πιο μακροχρόνιο και εμπεριστατωμένο πείραμα απόδοσης σίτου που έχει γίνει ποτέ διεθνώς. Κατά αυτόν τον τρόπο, έγινε ανάλυση και συνδυασμός των μετρήσεων απόδοσης της καλλιέργειας με τα κλιματικά δεδομένα που διατέθηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό της Μίκρας, σε διαφορετικά έτη, με σκοπό να ελεγχθεί η ακρίβεια του συστήματος».

Έτσι σήμερα, όπως εξηγεί ο κ. Ασχονίτης, είναι δυνατόν με την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και την εισαγωγή στο σύστημα των κλιματικών δεδομένων και των αποδόσεων της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και την εισαγωγή των νέων κλιματικών δεδομένων για κάθε μήνα της τρέχουσας περιόδου να γίνονται δύο τύποι πρόγνωσης: ο πρώτος αν θα έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ο δεύτερος πόσο τοις εκατό θα είναι η διαφοροποίηση.

Ποσοστά επιτυχίας

Τα ποσοστά επιτυχίας του συστήματος είναι 60% για πρόγνωση τρεις μήνες πριν και 85% επιτυχία πρόβλεψης έναν μήνα πριν από τον θερισμό. Σκοπός του προγράμματος είναι να ξεφύγει από την πιλοτική κλίμακα και να εφαρμοστεί είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε εθνικό. «Από τη στιγμή που έχει εμπλουτιστεί με τόσα δεδομένα, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα», λέει ο κ. Ασχονίτης και προσθέτει: «Αυτήν τη στιγμή, με τις διαθέσιμες παγκόσμιες βάσεις κλιματικών δεδομένων, έχουμε ουσιαστικά για όλη τη χώρα κλιματικές συνθήκες και εδαφικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο τετραγωνικού χιλιομέτρου και έτσι μπορούμε να κάνουμε κατηγοριοποίηση των περιοχών που καλλιεργούνται χειμερινά σιτηρά, ώστε να δούμε ποιες περιοχές, με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δίνουν εν γένει μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά και να κάνουμε ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Η συνολική εφάπαξ δαπάνη για την ανάπτυξη του συστήματος στον αγρό ανέρχεται σε 0,6 λεπτά έως 2,5 ευρώ το στρέμμα, ενώ για την απόκτηση του προγράμματος δεν υπάρχει οικονομικό κόστος. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θέρμης-Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και στον ερευνητή Β. Ασχονίτη.