Βιολογική γεωργία: Υπερτερεί στα σημεία αλλά και στο σύνολο έναντι της συμβατικής

Υπερτερεί στα σημεία αλλά και στο σύνολο η βιολογική έναντι της συμβατικής γεωργίας

Την υπεροχή της βιολογικής γεωργίας έναντι της συμβατικής, από την παραγωγή έως τον καταναλωτή επιβεβαιώνει έρευνα, που πραγματοποίησε ομάδα επιστημόνων από το Washington State University των ΗΠΑ. Στην έρευνά τους, που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο περιοδικό «Nature», οι επιστήμονες κατέγραψαν και στοιχεία από μελέτες που διεξήχθησαν τα τελευταία 40 χρόνια, με στόχο να εξάγουν αξιόπιστα συμπεράσματα κατά τη σύγκριση των δύο μεθόδων παραγωγής ως προς το περιβάλλον, τον καταναλωτή και τον αγρότη.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μειονεκτήματα της συμβατικής καλλιέργειας είναι πολλά. Χρησιμοποιεί παρασιτοκτόνα, μολύνει το νερό με νιτρικά και φωσφορικά άλατα, προκαλεί υψηλά ποσοστά αερίων του θερμοκηπίου και μειώνει τη βιοποικιλότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, προκαλώντας παράλληλα μία ποικιλία χρόνιων ασθενειών στους καταναλωτές. Επιπλέον, με τη συμβατική γεωργία παράγονται τρόφιμα με χαμηλότερη διατροφική αξία απ’ ό,τι με τη βιολογική, όπως έχει αποδειχτεί και από πολλαπλές έρευνες τα τελευταία χρόνια.

Επιπτώσεις

Οι Αμερικανοί επιστήμονες μελέτησαν, επίσης, τις κοινωνικές επιπτώσεις των δύο μεθόδων. Η βιολογική καλλιέργεια είχε καλύτερα αποτελέσματα, καθώς είναι λιγότερο επιβλαβής για την υγεία των αγροτών, ενώ προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, βελτιώθηκε η διατροφή των αγροτών, αλλά και η διαβίωση των ζώων. Ο γεωπόνος John Reganold επισημαίνει πως εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν πως η βιολογική παραγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διατροφής. Πριν από 30 χρόνια, οι έρευνες που συνέκριναν τη βιολογική παραγωγή με τη συμβατική ήταν λίγες. Τα τελευταία 15 χρόνια, όμως, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί λόγω της ανάγκης εύρεσης μεθόδων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και είναι πιο ασφαλείς για την υγεία του ανθρώπου.

Η ξηρασία

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας σε σχέση με τη συμβατική είναι πως οι μέθοδοί της μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ξηρασία, ένα φαινόμενο που γίνεται πιο έντονο με την κλιματική αλλαγή. Το έδαφος κατά τη βιολογική γεωργία είναι πιο «υγιές», με αποτέλεσμα να διατηρεί περισσότερη υγρασία. Σε περιόδους ξηρασίας, η βιολογική γεωργία μπορεί να καλύψει το παραγωγικό κενό. Επίσης, η αυξημένη χρήση βιολογικών πολυκαλλιεργειών και αμεισπιψοράς μπορεί να αυξήσει την παραγόμενη σοδειά και να μειώσει το κενό με τη συμβατική γεωργία.

  •  Βικτωρία Αποστολοπούλου