Βιολογική γεωργία κατά της διάβρωσης του εδάφους

Παράπλευρα... οφέλη με πιο σταθερά εδάφη

βιολογικά κατά της διάβρωσης

Τα γόνιμα εδάφη με φυσικές σταθερές ιδιότητες αποτελούν προτεραιότητα της βιώσιμης γεωργίας. Οι συνθήκες που είναι ουσιώδεις για τα γόνιμα εδάφη είναι ο μεγάλος πληθυσμός βακτηρίων, μυκήτων, εντόμων και σκουληκιών.

Σύμφωνα με την τεχνολογική πλατφόρμα του IFOAM, υπάρχουν πολλές ενδείξεις από έρευνες μεγάλης κλίμακας πως η βιολογική γεωργία και η διαχείριση του εδάφους με βιολογικές πρακτικές βελτιώνουν τη γονιμότητα του εδάφους.

Σε σύγκριση με τα εδάφη που καλλιεργούνται συμβατικά, τα εδάφη βιολογικής γεωργίας έδειξαν μεγαλύτερη βιομάζα, υψηλότερη δραστηριότητα των μικροοργανισμών, μεγαλύτερη σταθερότητα, βελτιωμένη διείσδυση του νερού στο έδαφος και διατήρηση σε αυτό, λιγότερη ευαισθησία στη διάβρωση από το νερό και τον αέρα.

Βικτωρία Αποστολοπούλου