Μέθοδοι αποκατάστασης της μειωμένης στρεμματικής απόδοσης

Bιολογική καλλιέργεια: Μέθοδοι για αποκατάσταση της μειωμένης στρεμματικής απόδοσης

Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυναμικά στην αγορά των προϊόντων, με την Ευρώπη να γίνεται σταδιακά ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες. Ωστόσο, η μειωμένη στρεμματική απόδοση σε σχέση με τη συμβατική γεωργία καθιστά τους παραγωγούς διστακτικούς για τη στροφή στη βιολογική καλλιέργεια. Η ΕΕ, μέσω του προγράμματος EIP-AGRI, προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους, ώστε οι βιοκαλλιεργητές να μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά αυτή και να συμβαδίσουν με τις στρεμματικές αποδόσεις της συμβατικής γεωργίας.

1Επανασχεδιασμός των καλλιεργειών

Θα πρέπει να περιλαμβάνει νέες καλλιέργειες και νέους συνδυασμούς καλλιεργειών, όπως επίσης να υποστηρίζεται από εργαλεία λογισμικού και την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών. Στόχος της μεθόδου είναι η αύξηση της συνολικής βιομάζας, καθώς και η ενίσχυση της μικροβιακής δράσης στο έδαφος. Επίσης, έχει ως στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών, όπως επίσης και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

2Τεχνική κομποστοποίησης

Η μέθοδος αυτή απαιτεί τη χρήση των διαθέσιμων υλικών από το έδαφος, όπως επίσης και συγκεκριμένα μηχανήματα. Έχει ως στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο έδαφος και την ανακύκλωση αποβλήτων από τη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και άλλες πηγές.

3Απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών από τα βιολογικά λιπάσματα

 Η διατήρηση των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιολογικής γεωργίας μπορούν να δημιουργηθούν λιπάσματα κατάλληλης ποιότητας που θα βοηθούν στην αποθήκευση και την απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση, χρειάζεται η διαδικασία της αμειψισποράς, κατά την οποία θα υπάρχουν καλλιέργειες υψηλότερης παραγωγικότητας με μικρότερη απώλεια θρεπτικών συστατικών.

4Χρήση μηχανημάτων μέσω της ευφυούς γεωργίας

Η μέθοδος αυτή μπορεί να συμβάλει στη γονιμότητα του εδάφους, αλλά και στη διαχείριση των ζιζανίων, των παρασίτων και άλλων ασθενειών. Αρκετά νέα μηχανήματα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του εδάφους. Παρ’ όλα αυτά, η περιορισμένη γνώση για τη χρήση αυτών των μηχανημάτων αποτρέπει τους γεωργούς από την εφαρμογή τους.

Βικτωρία Αποστολοπούλου