Χ. Αγγελούδης (Αν. Γεν. Διευθ TÜV Austria Hellas): «Η πρώτη πιστοποίηση ενάντια στον κορωνοϊό θωρακίζει και τον αγροδιατροφικό τομέα»

Συνέντευξη στον Αντώνη Ανδρονικάκη

Η «ΥΧ» συνομίλησε με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της TÜV AUSTRIA HELLAS & Technical Director Certification & Training της TÜV AUSTRIA GROUP, Χαράλαμπο Αγγελούδη, για το «COVID-SHIELD».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης, για τη λήψη μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό. Το νέο αυτό σχήμα πιστοποίησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού. Επίσης απευθύνεται και σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα), εστίασης, μονάδες παρασκευής, μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain), λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα), μονάδες υγείας, σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές κ.ά.

Ποια ήταν η αφορμή να δημιουργήσετε την εν λόγω πιστοποίηση;

Αφορμή για την εκκίνηση αυτής της προσπάθειας ήταν αρχικά η ανησυχία και η βούληση για τη συμβολή στη διαχείριση της πρωτόγνωρης κρίσης της πανδημίας της ασθένειας Covid-19. Εκ του ρόλου μας, ως Οργανισμός Πιστοποίησης, μπορούμε να θωρακίσουμε και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για την εφαρμογή και την αφομοίωση των κανόνων προστασίας από τον κορωνοϊό, σε επίπεδο επιχειρήσεων. Και αυτό κάναμε, με τη δημιουργία του σχήματος Πιστοποίησης «COVID-SHIELD».

Ποια είναι η διαφορά της εν λόγω πιστοποίησης και κατά πόσο είναι απαραίτητη σε κάποιον που διαθέτει ήδη άλλες πιστοποιήσεις;

Η πιστοποίηση πάντοτε έχει συγκεκριμένο σκοπό και εξυπηρετεί καθορισμένες απαιτήσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η τρέχουσα συγκυρία είναι ταυτισμένη με τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία και τις δυνατές λύσεις αντιμετώπισης και διαχείρισής της. Το «COVID-SHIELD» αποτελεί ένα σχήμα που εντοπίζει αυτές τις ανάγκες και κατά προέκταση και η πιστοποίηση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με αυτό.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση παρέχεται μεταξύ άλλων και σε μονάδες παρασκευής ή μεταποίησης τροφίμων. Θα θέλατε να μας αναφέρετε ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα όπου μπορεί να έχει εφαρμογή;

Το σχήμα πιστοποίησης «COVID-SHIELD» θέτει τις γενικές απαιτήσεις και το πλαίσιο για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου και χώρου δραστηριοποίησης. Η εφαρμογή των απαιτήσεων του σχήματος οδηγεί μια επιχείρηση να αφομοιώσει και να ενσωματώσει, στον οργανωτικό και λειτουργικό της ιστό, τις οδηγίες και τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει, αλλά και τους πόρους και υποδομές που θα πρέπει να διαθέσει, ώστε να ικανοποιήσει τις οδηγίες και τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Ο στόχος της εφαρμογής του «COVID-SHIELD» θα είναι πάντοτε η αποφυγή της διάδοσης και της διασποράς του ιού, μέσω των προληπτικών μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές.Ειδικότερα για τα τρόφιμα, με βάση τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα τρόφιμα αποτελούν πηγή ή δίοδο μετάδοσης του νέου ιού. Ωστόσο, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας συστήνει τα παρακάτω ως καλές πρακτικές υγιεινής κατά τον χειρισμό και την προετοιμασία των τροφίμων:

✱ Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον χειρισμό τροφίμων.

✱ Αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια κατά τον χειρισμό τροφίμων.

✱ Καλό καθαρισμό επιφανειών και σκευών ιδιαίτερα μετά τον χειρισμό ωμών τροφίμων (όπως κρέας, πουλερικά, θαλασσινά).

Αναφέρεστε σε τρία επίπεδα (διαβαθμίσεις) πιστοποίησης. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται η πιστοποίηση ανά επίπεδο;

Τα τρία επίπεδα της πιστοποίησης σχετίζονται με τη συχνότητα των επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια της ισχύος της πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, οι διαβαθμίσεις έχουν ως εξής:

Principal: Αρχική και άλλη μία (1) επιθεώρηση επιτήρησης στους έξι μήνες (ή στη μέση της περιόδου της ισχύος της πιστοποίησης).

High: Αρχική και άλλες τρεις (3) επιθεωρήσεις επιτήρησης ανά τρεις μήνες (ή ανά τέταρτο του συνολικού διαστήματος ισχύος της πιστοποίησης).

Excellent: Αρχική και άλλες πέντε (5) επιθεωρήσεις επιτήρησης ανά δύο μήνες (ή ανά ένα έκτο του συνολικού διαστήματος πιστοποίησης).

Σημειώνεται, δε, ότι όλες οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι απροειδοποίητες, σε προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια. Η μεγαλύτερη συχνότητα των ελέγχων έχει ως σκοπό τη μείωση των πιθανοτήτων χαλάρωσης στην εφαρμογή των απαιτήσεων εκ μέρους της πιστοποιημένης επιχείρησης.

Θεωρείτε ότι η εν λόγω πιστοποίηση θα δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας κυρίως εντός της ελληνικής αγοράς ή μπορεί να συμβάλει και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος και για ελληνικά προϊόντα που εξάγονται;

Η εν λόγω πιστοποίηση θα διαμορφώσει δύο βασικά χαρακτηριστικά:

1. Συνέπεια και προσήλωση στην εφαρμογή των κανόνων κατά της μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού σε βάθος χρόνου, μέσα από τη συστηματική εφαρμογή τους στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης, αλλά και την ένταξή τους στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της.

2. Μεγαλύτερη αξιοπιστία των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών/καταναλωτών προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.