Χαλκίδα: Αντιδράσεις για τη δημιουργία πίστας θαλάσσιου σκι σε υδροβιότοπο

Στη δημιουργία πίστας θαλάσσιου σκι σε προστατευόμενο υδροβιότοπο στην περιοχή της Γλύφας στη Χαλκίδα στρέφονται ιδιώτες και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς τη σύμφωνη γνώμη τους. Το αίτημα αυτό γίνεται για δεύτερη φορά και απευθύνεται προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε να εκδοθεί άμεσα η απόφαση.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αρχικά η πλειοψηφία του ΔΣ στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά τον Νοέμβριο του 2021, όσον αφορά την αδειοδότηση χώρου για θαλάσσιο σκι, στον υδροβιότοπο του αρχαιολογικού χώρου Γλύφας. Το σκεπτικό αυτής της απόφασης ήταν ότι θα προκληθεί βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο, λόγω ανασκαφών στον πυθμένα, ο οποίος είναι υπό διερεύνηση. Παράλληλα, και όσον αφορά το αίτημα αυτό, είχαν ενημερωθεί και διάφοροι άλλοι φορείς, οικολογικές οργανώσεις, σύλλογοι και τοπικοί ενεργοί πολίτες της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες οργανώσεις, «η επαναφορά του αιτήματος δημιουργεί ερωτήματα, σε μία περιοχή όπου μπορεί να διαταραχθεί το οικοσύστημα δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα».