Σε χαμηλά δεκαετίας βιολογικά πρόβατα και χοίροι στο Ην. Βασίλειο

Συνέχιση της πτωτικής τάσης των προηγούμενων δύο ετών καταγράφει το αρμόδιο υπουργείο του Ην. Βασιλείου (DEFRA), σε ό,τι αφορά τους πληθυσμούς των βιολογικά εκτρεφόμενων χοίρων και προβάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Συμβούλιο AHDB, ο πληθυσμός των βιολογικών χοίρων το 2020 έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του τα δέκα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ενώ μειώθηκε κατά 20% από το 2019. Με μικρότερη μείωση, αλλά και πάλι στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζεται και το ζωικό κεφάλαιο των προβάτων, το οποίο κατέγραψε πτώση κατά 7% από το προηγούμενο έτος.

Αντιθέτως, σταθερός διατηρήθηκε ο αριθμός των βιολογικά εκτρεφόμενων βοοειδών, ενώ ανοδικά συνέχισε η πτηνοτροφία, με άνοδο 11% από το 2019.

Στην περίπτωση της φυτικής παραγωγής, σχετικά σταθερά διατηρήθηκαν τα βιολογικά εσπεριδοειδή. Παράλληλα, καταγράφηκε ανάκαμψη στις υπό μετατροπή εκτάσεις, που κέρδισαν ένα 12%.

Παρά τα μεγέθη της παραγωγής, οι πωλήσεις των βιολογικών αυξήθηκαν το 2020, με την αξία της αγοράς τροφίμων και ποτών να ανέρχεται στις 1,2 δισ. λίρες, υπενθυμίζει το AHDB. Οι συνολικοί όγκοι τους στη λιανική αυξήθηκαν κατά 12,9%, περισσότερο από τα συμβατικά ισοδύναμά τους, ενώ και σε όρους αξίας η δαπάνη μεγάλωσε κατά 137 εκατ. λίρες, εν συγκρίσει με τις μόλις 7,96 εκατ. λίρες, που αυξήθηκε στα συμβατικά.

Όμως, εκείνο που παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο, είναι η ανησυχία για τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών και το κατά πόσο θα μπορούν να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τομέα.