«Χαρτογραφώντας τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς της Πελοποννήσου 18ος – 20ός αιώνας»

Πηγή: cnn.gr

Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 το 15μηνης διάρκειας ερευνητικό έργο «Χαρτογραφώντας τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς της Πελοποννήσου 18ος – 20ός αιώνας», που εκτελείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο έχει ως στόχο να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τις διαδικασίες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των οικισμών στο χώρο της Πελοποννήσου από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα και να τεκμηριώσει χαρτογραφικά το σύνολο των εγκαταλελειμμένων οικιστικών θέσεων, προσφέροντας έναν ανοικτής πρόσβασης, πλήρη, αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο κατάλογο των οικισμών που ερημώθηκαν. Στο πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν επίσης οι επιπτώσεις από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και μακρόχρονες πολεμικές επιχειρήσεις στο οικιστικό πλέγμα της περιοχής την περίοδο 1821-1832.

Η ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από τον Μιχάλη Φέστα, υποψήφιο δρ. Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Άννα Αθανασούλη υποψήφια δρ. Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου Δημήτρη Δημητρόπουλο, διευθυντή Ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ