Ξεμπλέκοντας το κουβάρι των δηλώσεων των αγροτών

Νέο αρχείο έστειλε το ΥΠΑΑΤ στην Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων

Ξεμπλέκοντας το κουβάρι των δηλώσεων των αγροτών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

τoυ Γιώργου Μελά*

Λίγες μέρες πριν από τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων (δεδομένης της παράτασης που έχει δοθεί έως τις 17 Ιουλίου 2017) εξακολουθούν να γίνονται αλλαγές, να βγαίνουν διευκρινιστικές και να ενημερώνονται τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δημιουργώντας περαιτέρω σύγχυση στους αγρότες φορολογούμενους.

-Διαφήμιση-

Ξεκινώντας από τα βασικά, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αγρότες, ανεξαρτήτως καθεστώτος ΦΠΑ που εντάσσονται, φορολογούνται για τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαφορά των φορολογητέων εισοδημάτων τους αφαιρουμένων των εξόδων που δαπάνησαν για την αγροτική τους δραστηριότητα και πρέπει να απεικονίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε3.

Φορολογητέα έσοδα είναι το ποσό της βασικής ενίσχυσης, καθώς και το ποσό άνω των 12.000,00 ευρώ πράσινης και συνδεδεμένων. Επιδοτήσεις του Πυλώνα ΙΙ δεν φορολογούνται (ΠΟΛ.1107/18-07-2016). Επιπροσθέτως, έσοδα είναι και οι κάθε είδους πωλήσεις προϊόντων τους λιανικώς ή χονδρικώς. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1, στην αντίστοιχη κατηγορία και φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.

Η μεγάλη αναστάτωση, ωστόσο, έχει δημιουργηθεί με τη μείωση φόρου (αφορολόγητο) του άρθρου 16 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4446/2016. Για να δικαιούται ο παραγωγός την έκπτωση φόρου (1.900-2.100 ευρώ αναλόγως οικογενειακής κατάστασης) για τα αγροτικά του εισοδήματα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 65 του ν.4389/27-05-2016 για τον χαρακτηρισμό του ως κατ’ επάγγελμα αγρότη. Για τον προσδιορισμό αυτόν και για να δικαιούται ο έχων αγροτικά εισοδήματα τη μείωση, θα έπρεπε να υπάρχει η σχετική ένδειξη στο έντυπο Ε1 με προσυμπληρωμένους τους κωδικούς 037-038. Μόνον έτσι κατά την εκκαθάριση θα έλεγχε η ΑΑΔΕ τη μείωση αυτή.

Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα: Η ΑΑΔΕ παίρνει αρχείο από το ΥΠΑΑΤ και προσυμπληρώνει τους αντίστοιχους κωδικούς. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στέλνεται από το ΥΠΑΑΤ νέο επικαιροποιημένο αρχείο, ώστε να «περαστεί» από την ΑΑΔΕ. Χιλιάδες δηλώσεις αγροτών παραμένουν στα συρτάρια των λογιστικών γραφείων ή των ίδιων, περιμένοντας τις διορθώσεις και αρκετές ήδη υποβληθείσες θα διαφοροποιηθούν με το νέο αρχείο.

Η απάντηση υψηλόβαθμου στελέχους, προϊσταμένου Φορολογίας Φυσικών Προσώπων, με κάθε καλή διάθεση για επίλυση των προβλημάτων για τα οποία ενημερώθηκε σε διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 5 Ιουλίου, ήταν ότι το ζήτημα «θα το δούμε» και ότι θα επαναεκκαθαριστούν οι δηλώσεις και θα ενημερωθούν αγρότες και λογιστές.

Nέοι αγρότες

Αντίστοιχο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί σε όλους τους νεοεισερχόμενους αγρότες, που δεν είχαν την ένδειξη του κατ’ επάγγελμα αγρότη. Η ενημέρωση που έχουμε είναι πως θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο αρχείο, πλην κάποιων περιπτώσεων που δεν θα υπάρχει συμφωνία ΑΦΜ-ΑΜΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, να διορθώνουν τα στοιχεία τους και να ζητήσουν την επανυποβολή αρχείου από το ΥΠΑΑΤ στην ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, σηκώνει τα χέρια ψηλά και διαμηνύει πως «εμείς φορτώνουμε απλά το αρχείο που μας στέλνουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».

Όταν με το καλό φορτωθεί το αρχείο και υπάρχει προσυμπληρωμένη η σχετική ένδειξη που αναφέραμε (κωδ. 037-038) και ο φορολογούμενος υποβάλει τη δήλωσή του, τότε η ΑΑΔΕ θα υπολογίζει την προϋπόθεση του κριτηρίου του 50% των εισοδημάτων του αγρότη να προέρχεται από αγροτικά.

Τα εισοδήματα που δεν «μετρούν»

Σημειωτέον ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο αυτόν εισοδήματα που προέρχονται από: Kύρια σύνταξη ΟΓΑ, αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ. Ουσιαστικά, καταργείται η ΚΥΑ134430/4.3.2011, σύμφωνα με την οποία δεν προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα για τον χαρακτηρισμό του αγρότη ως κατά κύριο επάγγελμα, το εισόδημα από ακίνητα ή τόκους καταθέσεων.

Με λίγα λόγια, ο «τσεκαρισμένος» κωδικός αποτελεί προϋπόθεση, αλλά όχι και εγγύηση ότι ο αγρότης αποκτά το αφορολόγητο. Για παράδειγμα, παραγωγός που εμφανίζεται στο νέο αρχείο του ΥΠΑΑΤ με προσυμπληρωμένο τον κωδικό 037-038 και έχει αγροτικά εισοδήματα 4.000 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα έχει και εισοδήματα από ακίνητα ύψους 9.000 ευρώ, κατά τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ θα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί την προϋπόθεση του 50%, άρα δεν δικαιούται την έκπτωση φόρου.

Σε κάθε περίπτωση που οι κωδικοί 037-038 δεν είναι προσυμπληρωμένοι, δεν μπορούν να υπάρξουν οι μειώσεις του άρθρου 16 για τους αγρότες αυτούς.

Προσοχή: Αν στη βεβαίωση που βγάζετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται εισοδήματα του 2015 που λάβατε μέσα στο 2016 πρέπει να ελέγξετε αν τα είχατε συμπεριλάβει στην περσινή δήλωση, ειδάλλως θα πρέπει να προβείτε σε συμπληρωματική δήλωση του φορολογικού έτους 2015. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά και υπάρχει περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους χωρίς πρόστιμο.

*Λογιστής – φοροτεχνικός

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki